Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Tai vidinių sienų neturinti valstybių teritorija, pavadinta Šengeno miesto Liuksemburge vardu, kuriame buvo pasirašytas Šengeno susitarimas. Lietuva Šengeno erdvės nare tapo 2007 m.

Šengeno erdvė: kelionės Europoje be vizų ir pasienio kontrolės

[[#ex]]

Šengeno susitarimas

1985 m. birželio 14 d. penkios valstybės narės: Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Vokietija ir Prancūzija pasirašė Šengeno susitarimą dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Šengeno susitarimas), kurio tikslas buvo panaikinti asmenų, valstybių narių piliečių, kertančių bendras sienas, kontrolę ir palengvinti transporto ir prekių judėjimą. Po kelių metų kitos valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, prisijungė prie Šengeno susitarimo. Dvi valstybės (Norvegija ir Islandija), kurios nėra valstybės narės, taip pat prisijungė prie Šengeno susitarimo.


Šengeno konvencija

1990 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo), kuri yra Šengeno informacinės sistemos įkūrimo pagrindas ir palengvina laisvo judėjimo principo įgyvendinimą, įkuriant Šengeno erdvę.

Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo


Šengeno informacinė sistema

Šengeno informacinė sistema (SIS) yra plačiausiai naudojama ir didžiausia Europos saugumo ir sienų valdymo informacijos mainų sistema. Kadangi tarp Šengeno šalių Europoje nėra vidaus sienų, SIS atsveria sienų kontrolės būtinybę ir yra sėkmingiausia ES ir Šengeno asocijuotųjų šalių bendradarbiavimo priemonė sienų, imigracijos, policijos, muitinių ir teisminių institucijų klausimais.

Kompetentingos nacionalinės institucijos, pavyzdžiui, policija ir sienos apsaugos pareigūnai, gali įvesti perspėjimus apie žmones ir daiktus ir su tais perspėjimais susipažinti naudodamiesi viena bendra duomenų baze. Šių asmenų ir daiktų buvimo vieta gali būti nustatyta bet kurioje ES ir Šengeno erdvės vietoje, atliekant patikrinimus kertant sieną ar policijos ar kitus teisėtus patikrinimus.

Nuo 1995 m., nesant patikrinimų kertant vidaus sienas, ši sistema padeda Europai išlaikyti savo saugumą.

2013 m. įdiegta antrosios kartos SIS (SIS II), į kurią įtrauktos papildomos funkcijos, pavyzdžiui, galimybė prie perspėjimų pridėti pirštų atspaudus ir nuotraukas.

2023 m. kovo 7 d. SIS atnaujinta; į ją įtraukti nauji perspėjimai, modernizuoti duomenys ir patobulintos funkcijos.

Daugiau informacijos:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system_lt

Informacija apie Šengeno informacinę sistemą parsisiųsti:

Šengeno informacinė sistema_1

Šengeno informacinė sistema_2


Teisės aktai

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES

N.SIS Nuostatai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“


Kurios institucijos turi prieigą prie SIS duomenų?

Prieiga prie SIS II yra ribota. Prieigą turi tik nacionalinės už sienų kontrolę atsakingos institucijos, policijos, muitinės, teismų, vizų ir transporto priemonių registracijos tarnybos. Šios institucijos gali naudoti SIS duomenis tik tiek, kiek joms reikia specifinėms užduotims atlikti. Europos institucijos EUROPOLAS ir EUROJUSTAS taip pat turi ribotas prieigos teises.

Nuoroda:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:085:FULL&from=EN


Kaip užtikrinama asmens duomenų apsauga?

Institucijos kiekvienoje šalyje naudojančios SIS yra įpareigotos tikrinti informacijos, kurią įveda į sistemą, kokybę. Šengeno erdvėje yra griežti duomenų apsaugos reikalavimai. Jei duomenys apie asmenį yra saugomi, tas asmuo turi teisę prašyti prieigos prie šių duomenų ir įsitikinti, kad jie yra teisingi ir teisėtai įvesti. Jei taip nėra, asmuo turi teisę prašyti, jog duomenys apie jį būtų ištaisyti ar ištrinti. Suteikti prieigą gali būti atsisakoma tik tada, kai tai būtinai reikalinga teisėtos užduoties, susijusios su užklausa, vykdymui ir kitų asmenų teisių ir laisvių gyvenimui.

Asmens duomenų apsauga Šengeno informacinėje sistemoje: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba, arabų kalba.

Kaip užtikrinama teisėtai kertančių Šengeno valstybių sienas asmenų apsauga, jeigu jų tapatybę pasisavina asmuo, susijęs su nusikaltimu ar nelegaliu įvažiavimų į Šengeno erdvę?

Kartais netikra tapatybė panaudojama vykdant nusikaltimus ar bandant įvažiuoti ar pasilikti Šengeno erdvėje. Toks neteisėtas panaudojimas įtraukia pamestus ar pavogtus tapatybės dokumentus. Jei susiklosčius tokiai situacijai gaunama užklausa, įvesta į SIS, tai gali sukelti sunkumų nekaltam asmeniui, kurio tapatybė buvo pavogta. Tačiau yra naudojamos konkrečios procedūros, kad būtų užtikrinta nekaltų asmenų interesų apsauga.


Nacionalinė priežiūros institucija

Nacionalinės priežiūros institucijos paskirtis – vykdyti nepriklausomą jų teritorijoje vykdomo SIS asmens duomenų tvarkymo ir iš jų teritorijos vykdomo SIS asmens duomenų perdavimo teisėtumo ir tolimesnio keitimosi papildoma informacija bei jos tvarkymo teisėtumo stebėseną.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskirta atsakinga už nepriklausomą asmens duomenų tvarkymo teisėtumo nacionalinėje SIS patikrinimo atlikimą. Viena iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos funkcijų – vykdyti nacionalinės SIS asmens duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolę.

Šengeno priežiūros koordinavimo grupė

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją:

L. Sapiegos g. 17
10312 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 271 2804
https://vdai.lrv.lt
[email protected]


Institucijos, atsakingos už Šengeno konvencijoje įtvirtintų funkcijų vykdymą

Vidaus reikalų ministerija
https://vrm.lrv.lt/

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
https://policija.lrv.lt/

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius
https://policija.lrv.lt/

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
http://www.migracija.lt/

https://migracija.lrv.lt/

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
http://www.pasienis.lt/

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
https://www.ird.lt/

Užsienio reikalų ministerija
https://www.urm.lt/


Naudingos nuorodos:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

Perspėjimai ir duomenys SIS

Sėkmės istorijos

Prieigos teisės ir duomenų apsauga

Bendradarbiavimas SIRENE

Šengeno erdvė

[[#ex]]

Informacija archyve

 

Dokumentai