Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos keičiasi informacija apie nusikalstamumą su Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informaciniu centru ir Estijos Respublikos teisingumo ministerija ir kiekvieną ketvirtį rengia šalių susitarimu nustatytos formos statistinę ataskaitą „Duomenys apie nusikalstamumą Baltijos valstybėse“ (pasirinkti ataskaitų grupę "Nusikalstamumas Baltijos valtybėse").