Skip to main content

Informacija apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas 2021 m.

Laikotarpis Nustatytų tarnybinių nusižengimų skaičius                                           Paskirtos galiojančios nuobaudos
    Pastaba Papeikimas

Griežtas papeikimas

Atleidimas iš pareigų

2021 m. I ketvirtis ---- ---- ---- ---- ----
2021 m. II ketvirtis ---- ---- ---- ---- ----