Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Direktorė Viktorija Rūkštelė
354
Direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė
348
Direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis
356
Vyriausiasis patarėjas Karolis Vitėnas
303
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Vitalija Šatienė
346
Skyriaus patarėja Irma Bagdzevičienė
404
Vyriausioji specialistė Beatričė Česnavičienė
403
Vyriausioji specialistė Deima Savukynaitė
403
Vyriausiasis specialistas Tomas Girininkas
146
Vyriausioji specialistė Ala Galinienė
403
Vyriausioji specialistė Kristina Križianauskaitė
402
Vyriausioji specialistė Laima Gatelytė
402
Vyriausioji specialistė Eglė Mikaliūnienė
402
Vyriausioji specialistė Rita Vilemienė
Priimamasis
Vyriausioji specialistė Diana Janavičienė
Priimamasis
Klientų informavimo tarnautojas Edvardas Balika
Priimamasis
Teisininkas Arūnas Budrevičius
403
Administravimo ir organizavimo specialistė Asta Survilaitė
404
Materialinių vertybių ir paslaugų administratorius Gediminas Antanas Šlėkta
110
Materialinių vertybių ir paslaugų administratorius Valerij Lastovskij
106
Materialinių vertybių administratorius Liudmila Pledienė
106
Materialinių vertybių administratorius Zita Skendelienė
110
Materialinių vertybių administratorius Jurijus Čivilis
146
Raštinės administratorė Irena Cholodinskaja
360
Raštinės administratorė Judita Jaruševičiūtė
360
Archyvo tvarkytoja Roma Norkutė
403
 • įgyvendina personalo valdymo politiką Informatikos ir ryšių departamente, planuoja žmogiškųjų išteklių poreikį bei efektyvų jų panaudojimą;
 • planuoja Informatikos ir ryšių departamento lėšų poreikį bei vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą bei užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą Informatikos ir ryšių departamente;
 • organizuoja Informatikos ir ryšių departamento turto valdymą, apskaitą ir inventorizaciją;
 • vykdo asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente, taikant „vieno langelio“ principą;
 • atlieka Informatikos ir ryšių departamente parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinę ekspertizę, kontroliuoja, kad šie projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėjas Augustinas Zeirys
354
Vyriausioji specialistė Aušra Ozolinia
A3
Vyriausioji specialistė Rasa Būdienė
109
Vyriausiasis specialistas Žydrūnas Kviklys
109
Projektų vadovė Vilma Misiukonienė
Ekonomistas Aurelijus Leipus
A3
 • pagal kompetenciją įgyvendina valstybės informacinių išteklių valdymo politiką naudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas vidaus reikalų srityje;
 • koordinuoja Informatikos ir ryšių departamento valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų kūrimo ir plėtros informacinių technologijų, ryšių ir kitų projektų vykdymą;
 • organizuoja Informatikos ir ryšių departamento strategijos formavimo bei veiklos planavimo procesus, vykdo departamento skyrių veiklos rezultatų stebėseną ir analizę;
 • kontroliuoja Informatikos ir ryšių departamento prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planų vykdymą ir rengia ataskaitas.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Renata Mačiulevičienė
358
Skyriaus patarėjas Valentinas Kraujalis
246
Vyriausioji specialistė Violeta Križanauskienė
407
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Edvinas Karalis
407
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Darius Jelinskij
246
 • rengia departamento informacijos saugos politiką reglamentuojančius teisės aktus bei vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų, kurių pagrindinis tvarkytojas yra departamentas, saugos politikos teisės aktus;

 • vykdo vidaus reikalų srities valstybės informacinių išteklių, kurių saugos įgaliotiniais paskirti skyriaus valstybės tarnautojai, saugos politikos įgyvendinimo priežiūrą;

 • koordinuoja departamento Informacijos saugos valdymo sistemos nuostatų įgyvendinimą vadovaujantis ISO/IEC 27001:2013 ir LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartų reikalavimais, atstovauja departamentą vykdant sertifikacinius ir priežiūros auditus;

 • teisės aktų nustatyta tvarka kasmet organizuoja informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimą bei rengia atitikties vertinimo ataskaitas, trūkumų šalinimo planus;

 • teisės aktų nustatyta tvarka kasmet organizuoja vidaus reikalų srities valstybės informacinių išteklių rizikos vertinimą bei rengia rizikos vertinimo ataskaitas, rizikos valdymo planus;

 • vykdo vidaus reikalų srities valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną, analizuoja saugos ir kibernetinio saugumo užtikrinimo būklę, rengia išvadas ir pasiūlymus departamento direktoriui, Vidaus reikalų ministerijai dėl saugos atitikties tobulinimo;

 • derina valstybės informacinių išteklių saugos ir kibernetinio saugumo sričių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

 • konsultuoja vidaus reikalų srities informacinių išteklių valdytojų ir tvarkytojų atstovus, saugos įgaliotinius, departamento administracijos padalinių specialistus elektroninės informacijos saugos klausimais, teikia metodinę pagalbą saugos politikos įgyvendinimo klausimais.

Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Virginija Raudonienė
305
Skyriaus patarėja Daiva Bukauskienė
305
Informacinių technologijų sistemų administratorius Saulius Šimukauskas
305
Kompiuterių sistemų specialistas Mindaugas Vosylius
305
 • plėtoja ir tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą;
 • analizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų poreikius;
 • analizuoja viešojo sektoriaus personalo valdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus ir teikia siūlymus dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros;
 •  analizuoja informacinių technologijų naujoves ir teikia siūlymus dėl naujų technologijų taikymo Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėse sistemose;
 •  analizuoja patirtį viešojo sektoriaus personalo valdymo klausimais, dalyvauja kuriant viešojo sektoriaus personalo valdymo standartus, teikia pasiūlymus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tobulinimo klausimais;
 •  atlieka su viešojo sektoriaus personalo valdymu susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;
 •  vykdo viešojo sektoriaus personalo valdymo gerosios patirties sklaidą, panaudojant informacines ir komunikacines technologijas;
 • dalyvauja rengiant susitikimus, kuriuose aptariamos viešojo sektoriaus personalo valdymo aktualijos, su personalo valdymo/tvarkymo specialistais;
 • pagal kompetenciją rengia Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros investicijų projektus (galimybių studijas) ir paraiškas jų finansavimui gauti;
 • pagal kompetenciją rengia reikalavimus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros pirkimo dokumentus (kvalifikacinius, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus);
 • rengia ir derina Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutarčių projektus, administruoja sudarytas Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutartis, pagal kompetenciją užtikrina Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros sutarčių įgyvendinimą;
 • koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina Europos sąjungos finansuojamus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros projektus;
 • vertina viešojo sektoriaus personalo valdymo procesų automatizavimo poreikius bei jų įgyvendinimo galimybes;
 • konsultuoja Departamento ir kitų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • organizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų mokymus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymus išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus, formuoja Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamus užsakymus išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Romualda Jakelienė
350
Vyriausioji specialistė Justina Šarkuvienė
148
Programinės įrangos kūrėjas Donatas Gavėnas
148
Programinės įrangos kūrėjas Stasys Pagojus
Informacinių technologijų sistemų administratorius Dalius Požėla
148
Informacinių technologijų sistemų administratorius Simas Vengris
148
Informacinių technologijų sistemų administratorius Nijolė Martinkėnienė
148
Kompiuterių sistemų analitikas Valentinas Raginis
148
Kompiuterių sistemų analitikas Daniel Pašulevič
148
Programinės įrangos testuotojas Karolis Kondrotas
148
 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą;
 • pagal kompetenciją atlieka vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų projektavimo ir programavimo darbus;
 • nustato vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose, informaciniuose sistemose tvarkomos informacijos teikimo suinteresuotiems įstaigoms technines-programines priemones ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • sprendžia Informatikos ir ryšių departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio įvykius: taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėjas Jonas Ignatavičius
250
Skyriaus patarėjas Viktoras Kaluževičius
142
Kompiuterių sistemų administratorius Justinas Mačionis
250R
Kompiuterių sistemų administratorius Imantas Vasilavičius
252R
Kompiuterių sistemų administratorius Rimas Šliumba
Kompiuterių sistemų administratorius Mantas Lenza
Kompiuterių sistemų administratorius Alikas Jakimovas
Kompiuterių sistemų administratorius Andrius Urmonas
251R
Kompiuterių sistemų administratorius Giedrius Kazlauskas
Duomenų bazių administratorius Vaidas Jasonis
252R
Duomenų bazių administratorius Viktor Dordzik
252R
Sistemų administratorius Algimantas Stapčinskas
251R
 • įgyvendina valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose;
 • įgyvendina Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, duomenų bazių (toliau – informacinė sistema) ir telekomunikacijų saugos politiką;
 • administruoja techninę ir sisteminę programinę įrangą, skirtą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
 • administruoja Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomas:
  • informacines sistemas, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas, užtikrina jų tarpusavio sąveiką, bei sąveiką su kitais valstybės, žinybiniais registrais ar informacinėmis sistemomis;
  • elektroninio pašto sistemas, užtikrina kokybišką elektroninio pašto paslaugų teikimą elektroninio pašto paslaugų naudotojams;
  • interneto ir intraneto svetaines;
 • atlieka administruojamų informacinių sistemų, kitų informacinių išteklių programinės įrangos bei duomenų rezervinių kopijų darymą nustatytais terminais.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus patarėjas Saulius Kalpokas
Kompiuterių sistemų administratorius Arminas Žvirblis
136
Kompiuterių sistemų administratorius Juozas Baubonis
136
Kompiuterių sistemų administratorius Tomas Bileišis
136
Informacinių technologijų sistemų administratorius Romualdas Šaulys
142
Informacinių technologijų sistemų administratorius Tadeušas Tyminskis
151
Kompiuterių sistemų inžinierius Andrius Juozas Paliušis
151
Kompiuterių sistemų specialistas Darius Lemešis
136
Kompiuterių sistemų specialistas Adolfas Serapinas
136
Kompiuterių sistemų specialistas Rolandas Šikšnelis
136
Kompiuterių sistemų specialistas Laimonas Girinskas
136
Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius Rolandas Karpičius
136
Kompiuterių sistemų specialistė Viktorija Petrovaitė
136
Vyresnioji specialistė Neris Simanonytė
138
Vyresnioji specialistė Kristina Bundzienė
138
Vyresnioji specialistė Jevgenija Rozepal
138
Vyresnioji specialistė Lidija Petrova
138
Vyresnioji specialistė Genė Baukienė
138
 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų (toliau – informacinės sistemos), kitų informacinių išteklių tvarkymą ir plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą;
 • vykdant Informatikos ir ryšių departamento, kaip valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas, užtikrina informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas.
 • 24/7 darbo laiko režimu atlieka informacinių sistemų, kitų informacinių, taip pat  telekomunikacinių išteklių stebėseną, užtikrindamas techninės, programinės ir telekomunikacinės įrangos gedimų, sutrikimų ar kitų incidentų (toliau – ITT incidentai) prevenciją, inicijuoja ITT incidentų šalinimą;
 • 24/7 darbo laiko režimu priima informacinių sistemų ir kitų informacinių, taip pat telekomunikacinių išteklių naudotojų kreipinius dėl ITT incidentų, analizuoja ir registruoja juos ITT pagalbos posistemėje, inicijuoja ITT incidentų šalinimą;
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus patarėjas Algimantas Saugėnas
107
Vyriausioji specialistė Vaidutė Launagienė
109
Tinklo analitikas Vilius Vaitkus
103
Tinklo administratorius Almantas Venckus
108
Tinklo administratorius Ramūnas Rulevičius
108
Tinklo administratorius Vilius Dereškevičius
108
Telefono ryšio inžinierius Alina Rulevičienė
103
Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius Viktoras Žučenka
102
Radijo ryšio inžinierius Donatas Kondrotas
101
Radijo ryšio inžinierius Ramūnas Bakšys
105
Radijo ryšio technikas Jurijus Iljinas
101
Paslaugų administratorius Jolanta Makauskienė
107
Tinklo administratorius Ignas Mališauskas
108
 • įgyvendina valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines telekomunikacijų technologijas Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose;
 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau – VRTT) bei Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (kartu toliau – Tinklai) tvarkymą ir plėtrą, Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro srities įstaigose tvarkomų vietinių telekomunikacijų tinklų tvarkymą ir plėtrą, jų technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką;
 • užtikrina Tinklų ir jais perduodamos informacijos saugą;
 • užtikrina VRTT sujungimus su Centrinės Šengeno, Vizų ir kitų užsienio valstybių informacinių sistemų naudojamais tinklais, kitais valstybės institucijų ir įstaigų telekomunikacijų tinklais bei viešaisiais telekomunikacijų tinklais;
 • užtikrina duomenų perdavimo, interneto, telefoninio ryšio ir skaitmeninio mobilaus radijo ryšio (toliau – telekomunikacijų) paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms bei kitiems paslaugų  gavėjams.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Neringa Rukšėnienė
352
Skyriaus patarėja Violeta Žilinskienė
140
Vyriausioji specialistė Jurgita Vaičiulienė
144
Vyriausioji specialistė Janina Gudonė
140
Vyriausioji specialistė Gelena Nedoltovskaja
145
Vyriausioji specialistė Ala Ogilbienė
144
Vyriausiasis specialistas Pavel Korotkich
144
Vyriausiasis specialistas Saulius Riauba
104
Vyresnioji specialistė Milda-Ona Trinkūnienė
147
Kompiuterių sistemų analitikas Žilvinas Mažeika
406
Kompiuterių sistemų specialistas Gintautas Kirdeikis
406
Vyriausioji specialistė Danguolė Bikmanaitė
147
Vyriausioji specialistė Liusia Kundrotienė
145
Vyresnioji specialistė Svetlana Bril
406
Vyresnioji specialistė Liudmila Fedotenkova
145
Vyresnioji specialistė Tatjana Glušakova
145
Vyriausioji specialistė Iraida Purlienė
406
Specialistė Danguolė Bareikienė
147
 • vykdo Informatikos ir ryšių departamentui priskirtas Administracinių nusižeidimų registro, Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Habitoskopinių duomenų registro, Užsieniečių registro tvarkytojo funkcijas, susijusias su duomenų tvarkymu (įrašymas, teikimas, analizė, statistikos rengimas ir kt.), duomenų kokybe, vientisumu ir integralumu, šių registrų nuostatuose nustatyta tvarka;
 • rengia duomenų teikimo sutarčių dėl kitų institucijų valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų, kurie būtini Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijoms vykdyti ar vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų sąveikai užtikrinti, gavimo į Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinį duomenų banką;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose, informacinėse sistemose tvarkomus duomenis, ar jų pagrindu parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją bei statistines ataskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • išduoda Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Administracinių nusižengimų registro pažymas (išrašus) pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • rengia ir viešai skelbia oficialiąją statistiką apie nusikalstamas veikas pagal Lietuvos statistikos departamento patvirtintą kasmetinę Oficialiosios statistikos darbų programą.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus patarėja Rima Žvinienė
301
Vyriausioji specialistė Nelė Zuj
312
Vyriausioji specialistė Eglė Matuizienė
312
Vyriausioji specialistė Lina Sviščiauskaitė
413
Vyriausiasis specialistas Vytautas Danilevičius
409
Vyriausiasis specialistas Saulius Klovas
301
Vyriausioji specialistė Valentina Zagorskienė
401
Vyriausioji specialistė Nijolė Perednienė
301
Vyriausioji specialistė Audinga Tolvaišaitė
301
Vyriausioji specialistė Jovita Jankoit
301
Vyriausioji specialistė Gitana Norkūnienė
301
Vyriausioji specialistė Edita Kiudienė
301
Vyriausioji specialistė Rima Afanasjeva
409
Vyriausioji specialistė Irena Vasiljevienė
301
Vyriausioji specialistė Jelena Popova
301
Vyriausioji specialistė Laima Sakalauskienė
401
Vyriausioji specialistė Giedrė Kavarskienė
401
Vyriausioji specialistė Nijolė Markūnaitė
409
Vyresnioji specialistė Danguolė Paliokienė
405
Vyresnioji specialistė Liubovė Triščeikina
401
Vyresnioji specialistė Ilona Počopko
301
Vyresnioji specialistė Jolanta Kosteva
401
Specialistė Eglė Dobužinskaitė
409
Specialistė Rasa Bandzevičiūtė
405
Specialistė Asta Pipirienė
409
Specialistė Tatjana Lanevskaja
301
Specialistė Rima Audronė Sviščiauskienė
401
Specialistė Lilija Jonelienė
401
 • užtikrina tinkamą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau – Registras) valdymą ir tvarkymą;
 • užtikrina keitimąsi Registro duomenimis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis;
 • užtikrina Registro išrašų ir Registro duomenų pagrindu parengtų pažymų, kitų dokumentų, susijusių su Registro duomenų teikimu, rengimą bei teikimą teisės aktų nustatyta tvarka Registro duomenų gavėjams – Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • įrašo duomenis į Registro duomenų bazę apie Lietuvos Respublikos piliečiams priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius užsienio šalyse, gautus per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) arba paštu, elektroninių ryšių priemonėmis, vadovaudamasis tų šalių pateiktais duomenimis ir dokumentais.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.:
Kabineto nr.
Skyriaus vedėjas Gediminas Dagys
Kompiuterių sistemų analitikė Asta Gagelienė
Kompiuterių sistemų analitikė Diana Karaznevič
Kompiuterių sistemų specialistas Marius Pilipavičius
Kompiuterių sistemų specialistas Tadas Stonkus
Kompiuterių sistemų specialistas Jonas Marozas
Kompiuterių sistemų specialistas Viktorija Kiseliovaitė
 • planuoja, organizuoja ir įgyvendina Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos plėtrą, teikiant Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugas naujiems Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų gavėjams;
 • organizuoja tinkamą Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos veikimą, registruoja incidentus ir užklausas Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos priežiūros arba infrastruktūros paslaugų teikėjams.
 • pagal kompetenciją rengia Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos plėtros investicijų projektus (galimybių studijas) ir paraiškas jų finansavimui gauti;
 • rengia ir derina Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos duomenų teikimo sutarčių projektus, administruoja sudarytas Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos duomenų teikimo sutartis, pagal kompetenciją užtikrina Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos plėtros sutarčių įgyvendinimą;
 • vertina viešojo sektoriaus dokumentų valdymo procesų tobulinimo, keitimo, standartizavimo poreikius bei jų įgyvendinimo galimybes Dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje;
 • organizuoja Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos pagalbos tarnybos informacinės sistemos funkcionavimą – techninės ir programinės įrangos veikimą, naudotojų administravimą,  registruojamų užklausų sprendimą laiku;
 • kuria rašytinį ir audiovizualinį pagalbinį turinį DBSIS naudojimo ir administravimo klausimais, užtikrina šio turinio prieinamumą Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos naudotojams;
 • organizuoja konsultacinius, mokymo renginius Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos naudotojams;
 • nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos naudojimo, teikia išvadas, paaiškinimus ir rekomendacijas;
Dėmesio! Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių, pvz.: [email protected]