Skip to main content

Departamento vadovų darbotvarkės

2023-03-07

Artūras Kavolis, Departamento direktoriaus pavaduotojas, atliekantis departamento direktoriaus pareigas, dalyvaus vadovų pasitarime