Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Informacija asmenims teikiama telefonu +370 5 271 7256

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Rita Vilemienė
El. paštas 
Diana Janavičienė
El. paštas 
   

E-paslaugos

[[#ex]]

Registro pažymos užsakymas ir išdavimas

Elektroninė paslauga skirta gyventojams elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą pateikti prašymą dėl Registro pažymos išdavimo, peržiūrėti Registro pažymos rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą gauti parengtą Registro pažymą.

Pareiškėjas (Lietuvos Respublikos pilietis) ar jo atstovas kartu su Registro pažyma, kurios tikslas – „Užsienio valstybių įstaigoms (įmonėms, organizacijoms) dėl galiojančio teistumo“, gali užsakyti teistumo nebuvimo faktą patvirtinančią daugiakalbę standartinę formą, atitinkamai apie tai pažymint prašymo formoje ir nurodant Europos Sąjungos valstybę narę, kurioje bus pateikta Registro pažyma, bei tos valstybės oficialiąją kalbą. Teistumo nebuvimą patvirtinančioms pažymoms ar patvirtintoms jų kopijoms neturėtų būti taikomas jokios formos legalizavimo reikalavimas (apostilizavimas) ir panašūs formalumai, jei kartu su jomis pateikiama nustatytos formos daugiakalbė standartinė forma.

Daugiau apie daugiakalbę standartinę formą rasite dažniausiai užduodamų klausimų srityje 1.9. punkte - „Daugiakalbė standartinė forma“.

DĖMESIO:

 • Elektroniniu parašu pasirašyta Registro pažyma kartu su daugiakalbe standartine forma neišduodama.
 • Pažyma, pasirašyta elektroniniu parašu, negalioja užsienio valstybių įstaigose.

Užsakyti paslaugą*

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


Registro išrašo užsakymas ir išdavimas

Elektroninė paslauga skirta gyventojams elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą pateikti prašymą dėl Registro išrašo išdavimo, peržiūrėti Registro išrašo rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą gauti parengtą Registro išrašą. Jeigu neturite galimybės prisijungti prie Elektroninių paslaugų portalo, prašymo formą galite rasti, pasirinkus dažniausiai užduodamų klausimų srityje 1.8 punkto nuorodą – „Prašymo formos pavyzdžiai“. Užpildžius prašymą ir atlikus apmokėjimą (jei išrašas užsakomas pakartotinai per kalendorinius metus), prašymas, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė) ar jo kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka, ir mokėjimą patvirtinančio dokumento kopija teikiami Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

DĖMESIO: Išrašas vieną kartą per kalendorinius metus išduodamas neatlygintinai.

Užsakyti paslaugą*

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


Sutikimų pateikimas

Elektroninė paslauga skirta asmenims duoti sutikimą, kad Registro duomenys apie jį būtų teikiami įgaliotiems asmenims, juridiniam asmeniui, dalyvaujančiam viešųjų pirkimų procedūroje.

Sutikimų tipai:

 • vienkartinis sutikimas duodamas vienam Elektroninių paslaugų portale užregistruotam prašymui dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo;
 • terminuotas sutikimas duodamas neribotam skaičiui prašymų dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo, kurie bus pateikti per nustatytą sutikimo galiojimo terminą. Terminuotas sutikimas duodamas vienam konkrečiam įgaliotam juridiniam asmeniui, dalyvaujančiam viešųjų pirkimų procedūroje. Terminuotą sutikimą galima atšaukti nustatytam terminui nepasibaigus.

Užsakyti paslaugą*

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.

[[#ex]]

Tvarkos

 1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka gyventojams

[[#ex]]

1.1. Kur kreiptis asmeniui dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikiamas:

 • tiesiogiai, pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • elektroniniu būdu (internetu) per Elektroninių paslaugų portalą adresu dėl Registro pažymos* ir dėl Registro išrašo* arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūloma viešąja elektronine paslauga adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/105621/34843?searchId=c3d6c675-8b9a-475b-a540-fc769b249f45;
 • Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje (Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje).

 * Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


1.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?

Pareiškėjas ar jo atstovas kreipdamasis tiesiogiai pateikia:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ar jo kopija, patvirtintą notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (jei prašymą pateikia pareiškėjo atstovas);
 • atstovavimą liudijantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas).

Siunčiant prašymą paštu per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikiamas:

 • nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija. Kilus abejonėms dėl pareiškėjo (fizinio asmens) pateikto galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos tikrumo, Informatikos ir ryšių departamentas gali paprašyti pateikti dokumento kopiją, patvirtintą notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka arba asmens tapatybės patvirtinimo tikslu iš pareiškėjo gali būti prašoma paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti nuotrauką, kurioje būtų užfiksuoti ir aiškiai matomi pareiškėjo veido atvaizdas kartu su pareiškėjo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento asmens duomenų lapu su visais šiame lape esančiais įrašais ir asmens nuotrauka;
 • atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo (užsakant pakartotinai per kalendorinius metus) sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka) ar jo kopija;
 • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą liudijančio dokumento kopijas (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas). Kilus abejonėms dėl pareiškėjo atstovo (fizinio ar juridinio asmens) pateikto galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio ar atstovavimą liudijančio dokumento kopijos tikrumo, Informatikos ir ryšių departamentas gali paprašyti pateikti šių dokumentų kopijas, patvirtintas notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka arba asmens tapatybės patvirtinimo tikslu iš pareiškėjo gali būti prašoma paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti nuotrauką, kurioje būtų užfiksuoti ir aiškiai matomi pareiškėjo veido atvaizdas kartu su pareiškėjo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento asmens duomenų lapu su visais šiame lape esančiais įrašais ir asmens nuotrauka;

Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali pareiškėjai, besinaudojantys elektroninės atpažinties priemonėmis arba elektroninės bankininkystės sistema, atlikę asmens elektroninės atpažinties nustatymo procedūrą (identifikavimą) per Elektroninės valdžios vartus. Užsisakyti Registro pažymą ar išrašą galima Elektroninių paslaugų portale adresu https://epaslaugos.ird.lt/login* pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Gyventojams“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos užsakymas ir išdavimas“ arba nuorodą „Registro išrašo užsakymas ir išdavimas“. Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt.

Registro pažyma ar Registro išrašas pradedamas rengti, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711, nustatytą atlyginimo dydį.

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


1.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą

  Per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Registro išrašo išdavimas (nepriklausomai nuo išdavimo būdo) vieną kartą per kalendorinius metus Neatlygintinai Neatlygintinai
Registro pažymos ar išrašo (pakartotinai per kalendorinius metus) išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 4,34 Eur 6,52 Eur.
Registro pažymos ar išrašo (pakartotinai per kalendorinius metus), pasirašytų elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu): 4,05 Eur 6,08 Eur
Registro pažymos ar išrašo (pakartotinai per kalendorinius metus) teikimas registruotu paštu:    
Lietuvos Respublikoje:  6,88 Eur 9,06  Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 12,14 Eur 14,32 Eur
Kitose valstybėse:   11,27 Eur 13,45 Eur

Pastabos:

 • Atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz.Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 4,92 euro (pirmas egz. – 4,34 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.
 • Registro pažymos ir išrašai skubos tvarka neišduodami, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.
 • 10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.
 • Kainos už Registro pažymos ar išrašo siuntimą paštu ( į bendrą kainą įskaityta pašto išlaidos): Lietuvos Respublikoje -2,54 euro; Europos sąjungos šalis -7,80 euro; į kitas valstybes -6,93.

1.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą gali būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – „TP“.

Apmokėti taip pat galima Elektroninių paslaugų portale.


1.5. Kaip sužinoti informaciją apie Registro pažymos ar išrašo parengimą?

Asmenys, užsakantys Registro pažymas ar išrašus, informaciją apie pažymos ar išrašo parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS) ir (arba) elektroniniu paštu. Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį ir (arba) elektroninio pašto adresą, į kurį nori gauti pranešimą. SMS paslauga veikia tik siunčiant pranešimą į Lietuvos Respublikos telefono numerį.


1.6. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą ar išrašą?

Pareiškėjas ar jo atstovas parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą. Pareiškėjas ar jo atstovas atsiimdamas Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamento priimamajame pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Pareiškėjui ar jo atstovui, užsakiusiam Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu ir nurodžius pažymos ar išrašo formą – „Elektroninė“, Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašyti elektroniniu parašu, gali būti pateikiami elektroniniu būdu (internetu) per Elektroninių paslaugų portalą adresu dėl Registro pažymos* ir dėl Registro išrašo*  arba per Elektroninės valdžios portalą adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/105621/34843?searchId=c3d6c675-8b9a-475b-a540-fc769b249f45 .

 * Jungiantis prie Elektroninių paslaugų portalo prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


1.7. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ar išrašą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


1.8. Prašymo formos pavyzdžiai


1.9. Daugiakalbė standartinė forma

Daugiakalbės standartinės formos išdavimo tvarką reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012. Vadovaujantis reglamentu, teistumo nebuvimo faktą patvirtinančioms pažymoms, kai kartu su ja pateikiama ir daugiakalbė standartinė forma, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neturėtų būti taikomos jokios formos legalizavimo (apostilizavimo) procedūros.

Daugiakalbė standartinė forma išduodama dviem kalbomis – lietuvių kalba ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje bus pateikta Registro pažyma, oficialiąja kalba.

Pareiškėjas (Lietuvos Respublikos pilietis) ar jo atstovas kartu su Registro pažyma, kurios tikslas – „Užsienio valstybių įstaigoms (įmonėms, organizacijoms) dėl galiojančio teistumo“, gali užsakyti daugiakalbę standartinę formą, apie šį pageidavimą pažymėdamas prašymo formoje ir nurodydamas Europos Sąjungos valstybę narę, kurioje bus pateikta Registro pažyma ir tos valstybės oficialią kalbą.

Daugiakalbė standartinė forma išduodama tuo atveju, kai pareiškėjo atžvilgiu nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis ir nėra pradėtas ir atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriame pareiškėjui paskirta kardomoji priemonė.

Elektroniniu parašu pasirašyta Registro pažyma kartu su daugiakalbe standartine forma neišduodama.

[[#ex]]

Informatikos ir ryšių departamento priimamojo darbo laikas

Asmenys departamento priimamajame aptarnaujami departamento priimamojo darbo laiku:

Pirmadieniais Antradieniais Trečiadieniais Ketvirtadieniais Penktadieniais
8.00–17.00 val. 8.00–17.00 val.* 8.00–17.00 val. 8.00–17.00 val. 8.00–15.45 val.

* Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai antradieniais priimami 17.00–18.00 val. Asmenys, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, gali užsiregistruoti tel. +370 5 271 7256 arba elektroniniu paštu .

Dokumentai