Dėmesio! Parengtos pažymos ir išrašai, kuriuos asmenys pageidavo atsiimti asmeniškai departamento priimamajame, asmeniui parašant (pateikiant prašymą telefonu arba el. paštu) bus išsiųsti registruota pašto siunta prašyme nurodytu adresu arba prašyme nurodytu elektroniniu paštu skenuota pažymos ar išrašo kopija.

Informacija asmenims teikiama telefonu (8 5) 271 7256 ir el. paštu , .

Prašymai dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų (teistumo / neteistumo pažymos) ir išrašų išdavimo gali būti pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, paštu adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius arba elektroniniu paštu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją). Pažymos ir išrašai, pasirašyti elektroniniu parašu adoc formatu, bus pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą arba siunčiami registruota pašto siunta.

Prašymai dėl Administracinių nusižengimų registro pažymų ir išrašų išdavimo gali būti pateikiami elektroniniu paštu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba paštu adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius. Pažymos ir išrašai bus pateikiami elektroniniu paštu arba siunčiami pašto siunta.

Prašymai dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų (teistumo / neteistumo pažymos) ir išrašų išdavimo gali būti pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, paštu adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius arba elektroniniu paštu rita.vilemiene@vrm.lt (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją). Pažymos ir išrašai, pasirašyti elektroniniu parašu adoc formatu, bus pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą arba siunčiami registruota pašto siunta. Prašymai dėl Administracinių nusižengimų registro pažymų ir išrašų išdavimo gali būti pateikiami elektroniniu paštu ird@vrm.lt (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba paštu adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius. Pažymos ir išrašai bus pateikiami elektroniniu paštu arba siunčiami pašto siunta.