Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Valstybės tarnautojų registro technologijų bei duomenų bazių pagrindu yra sukurta Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema (VATIS).

Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti valstybės tarnybos, įstaigų personalo valdymo sprendimų priėmimo, kitų Valstybės tarnybos įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose nurodytų funkcijų įgyvendinimo procedūras.

VATIS valdytoja ir VATIS asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Informatikos ir ryšių departamentas yra VATIS tvarkytojas.

NUOSTATAI: 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 18 d.  įsakymas Nr. 1V-235 "Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo"

 

NUORODOS:

Atviri valstybės tarnybos duomenys

Valstybės tarnybos portalas (paslaugas, susijusias su atranka į valstybės tarnybą, teikia Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

 

INFORMACIJA ĮSTAIGOS DUOMENŲ TVARKYTOJUI:

Įstaigos vadovas, norėdamas paskirti asmenį, atsakingą už VATARAS ir VATIS duomenų tvarkymą/peržiūrą, kartu su lydraščiu turi pateikti Informatikos ir ryšių departamentui:

SVARBU! Pasižadėjimas yra pildomas tik pirmą kartą prašant teisių. Būtina užpildyti pasižadėjimo datą! Be datos pateikti pasižadėjimai nebus priimami.
SVARBU! Pildant prašymą, būtina užpildyti visus laukus! Prašymai, kuriuose nebus užpildyti data, registracijos numeriai ar kiti laukai, nebus priimami.
SVARBU! Dokumentai teikiami Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu arba pasirašyti kvalifikuotu el. parašu (prašymas – tiesioginio vadovo, pasižadėjimas – naudotojo).