Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Informacija asmenims teikiama telefonu +370 5 271 7256

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Juridinių asmenų prašymai gali būti teikiami el. paštu [email protected].

E-paslaugos

[[#ex]]

Registro pažymos užsakymas ir išdavimas

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikti prašymą dėl Registro pažymos išdavimo, peržiūrėti šio dokumento rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu gauti parengtą Registro pažymą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Užsakyti paslaugą*

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


Registro išrašo užsakymas ir išdavimas

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikti prašymą dėl Registro išrašo išdavimo, peržiūrėti šio dokumento rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu gauti parengtą Registro išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Užsakyti paslaugą*

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


Įgaliojimų suteikimas

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui įgalioti kitą asmenį pateikti prašymą dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo, peržiūrėti šių dokumentų rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu gauti parengtą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada atšaukti.

Užsakyti paslaugą*

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.

[[#ex]]

Tvarkos

1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka juridiniams asmenims, siekiantiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

[[#ex]]

1.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos išdavimo apie juridinį asmenį, juridinio asmens vadovą, kitą (kitus) valdymo ar priežiūros organo narį (narius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikiamas:

 • tiesiogiai, juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • elektroniniu būdu (internetu) adresu https://epaslaugos.ird.lt/f003* arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresu: www.epaslaugos.lt.

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


1.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?

Juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui kreipiantis tiesiogiai pateikiama:

 • nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą;
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (papildomai pateikiamas, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu ar per pasiuntinį pateikiama:

 • nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą;
 • įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (papildomai pateikiamas, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo);
 • atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas dėl Registro pažymos išdavimo teikiamas skubos tvarka).

Registro pažymą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pasinaudojęs elektroninės atpažinties priemonėmis arba elektroninės bankininkystės sistema ir atlikęs asmens elektroninės atpažinties nustatymo procedūrą (identifikavimą) per Elektroninės valdžios vartus. Užsisakyti pažymą elektroniniu būdu galima per Elektroninių paslaugų portalą adresu: https://epaslaugos.ird.lt/f003*. Taip pat Registro pažymą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresu: www.epaslaugos.lt

Juridinio asmens vadovas elektroniniu būdu gali įgalioti kitą asmenį pateikti ir tvarkyti prašymus dėl Registro pažymos išdavimo per Elektroninių paslaugų portalą adresu: https://epaslaugos.ird.lt/f007*. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada panaikinti.

Registro pažyma išduodama, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“, nustatytą atlyginimo dydį.

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


1.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą

  Per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną

1. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą:

10,44 Eur 15,63 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai Registro pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) kitų valdymo ar priežiūros organo narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro.

  Per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
2. Registro pažymos, pasirašytos elektroniniu parašu, apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, teikimas elektroniniu būdu (internetu): 9,57 Eur 14,34 Eur

Pastaba. Tais atvejais, kai Registro pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) kitų valdymo ar priežiūros organo narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos teikimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3.19 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 4.78 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos teikimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6.38 euro.

3. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, teikimas registruotu paštu: Per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Lietuvos Respublikoje: 12,98 Eur 18,17  Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 15,47 Eur 20,66 Eur
Kitose valstybėse:   15,31 Eur 20,50 Eur

Pastabos:

 • Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) kitų valdymo ar priežiūros organo narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu pažyma teikiama registruotu paštu Lietuvos Respublikoje ir jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro + 2,54 euro registruoto pašto išlaidos, viso 9,50 euro.
 • Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 11,02 euro (pirmas egz. – 10,44 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Paskesnio egzemplioriaus atlyginimo dydis netaikomas pažymai, pasirašytai elektroniniu parašu ir teikiamai elektroniniu būdu.
 • Registro pažymos skubos tvarka neišduodamos, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.
 • 10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.

1.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – „TP“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas, neužskaitomi – įmoka grąžinama, pateikus paraišką.


1.5. Kaip sužinoti informaciją apie Registro pažymos parengimą?

Asmenys, užsakantys Registro pažymas, informaciją apie pažymos parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS) ir (arba) elektroniniu paštu. Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos parengimą (jeigu pažymą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį ir (arba) elektroninio pašto adresą, į kurį nori gauti pranešimą. SMS paslauga veikia tik siunčiant pranešimą į Lietuvos Respublikos telefono numerį.


1.6. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu (internetu). Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimą patvirtinančius dokumentus (jei dėl pažymos kreipiasi įgaliotas asmuo).

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, užsakęs Registro pažymą elektroniniu būdu, Registro pažymą, pasirašytą elektroniniu parašu, gali gauti elektroniniu būdu adresu: https://epaslaugos.ird.lt/f003* arba pasinaudojęs Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresu: www.epaslaugos.lt.

* Jungiantis prie Elektroninių paslaugų portalo prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


1.7. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


1.8. Užsisakyti Registro pažymą elektroniniu būdu (internetu)

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


1.9. Prašymų formų pavyzdžiai

Prašymų formos, užsisakant Registro pažymas apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje:


1.10. Registro pažymos duomenų patvirtinimas

Asmuo, kuriam buvo išduota Registro pažyma dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje tikslu, turi teisę kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą su prašymu patvirtinti išduotoje Registro pažymoje nurodytų duomenų aktualumą tam tikrai (konkrečiai) datai. Užsisakyti išduotos Registro pažymos patvirtinimą tam tikrai datai galima elektroniniu būdu arba pateikiant prašymą paštu ar elektroniniu paštu:

[[#ex]]

2. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų ar išrašų išdavimo tvarka juridiniams asmenims

[[#ex]]

2.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikiamas:

 • tiesiogiai, juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
 • elektroniniu būdu (internetu) adresu dėl Registro pažymos* ir dėl Registro išrašo* arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresu: www.epaslaugos.lt.

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


2.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?

Juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui kreipiantis tiesiogiai pateikiama:

 • nustatytos formos prašymas (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (papildomai pateikiamas, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu ar per pasiuntinį pateikiama:

 • nustatytos formos prašymas (prašymo formos pavyzdys);
 • įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (papildomai pateikiamas, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo);
 • atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas dėl Registro pažymos išdavimo teikiamas skubos tvarka). 

Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pasinaudojęs elektroninės atpažinties priemonėmis arba elektroninės bankininkystės sistema ir atlikęs asmens elektroninės atpažinties nustatymo procedūrą (identifikavimą) per Elektroninės valdžios vartus. Užsisakyti pažymą elektroniniu būdu galima per Elektroninių paslaugų portalą adresu: dėl Registro pažymos* ir dėl Registro išrašo*. Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresu: www.epaslaugos.lt.

Juridinio asmens vadovas elektroniniu būdu gali įgalioti kitą asmenį pateikti ir tvarkyti prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo per Elektroninių paslaugų portalą adresu www.ird.lt pasirinkęs nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Registro pažymos ar išrašo užsakymas verslui“ pasirinkęs nuorodą „Įgaliojimų suteikimas“. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada panaikinti.

Registro pažyma išduodama, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“, nustatytą atlyginimo dydį.

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


2.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą

  Pažymų išdavimas per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną Pašto išlaidos
Registro pažymos ar išrašo išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 4,34 Eur 6,52 Eur  
Registro pažymos ar išrašo teikimas elektroniniu būdu (internetu): 4,05 Eur 6,08 Eur  
Registro pažymos ar išrašo teikimas registruotu paštu:      
Lietuvos Respublikoje: 6,88  Eur 9,06  Eur 2,54 Eur
Europos Sąjungos valstybėse narėse: 12,14 Eur 14,32 Eur 7,80 Eur
Kitose valstybėse:  11,27  Eur 13,45 Eur 6,93 Eur

Pastaba. Atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 4,92 euro (pirmas egz. – 4,34 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.

Registro pažymos ar išrašai išduodami skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą ar išrašą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.

Informuojame, kad Registro išrašas apie Registre tvarkomus duomenis vieną kartą per kalendorinius metus teikiamas neatlygintinai.


2.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – „TP“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas neužskaitomi – įmoka grąžinama pateikus paraišką.


2.5. Kaip sužinoti informaciją apie Registro pažymos ar išrašo parengimą?

Asmenys, užsakantys Registro pažymas ar išrašus, informaciją apie pažymos ar išrašo parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS) ir (arba) elektroniniu paštu. Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį ir (arba) elektroninio pašto adresą, į kurį nori gauti pranešimą. SMS paslauga veikia tik siunčiant pranešimą į Lietuvos Respublikos telefono numerį.


2.6. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą ar išrašą?

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimą patvirtinančius dokumentus (jei dėl pažymos ar išrašo kreipiasi įgaliotas asmuo).

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, užsakęs Registro pažymą ar Registro išrašą elektroniniu būdu, Registro pažymą ar Registro išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, gali gauti elektroniniu būdu adresu: dėl Registro pažymos* ir dėl Registro išrašo* arba pasinaudojęs Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresu: www.epaslaugos.lt.

* Jungiantis prie Elektroninių paslaugų portalo prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


2.7. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


2.8. Užsisakyti Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu (internetu)

* Paslaugos užsakymui prašome nenaudoti Internet Explorer naršyklės.


2.9. Prašymo formos pavyzdžiai

[[#ex]]

3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą teikimo finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas) tvarka

[[#ex]]

3.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?

Prašymas dėl Registro pažymos apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą Informatikos ir ryšių departamentui pateikiamas:

 • tiesiogiai, finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;
 • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius).

3.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?

Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui kreipiantis tiesiogiai pateikiama:

 • nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą (prašymo formos pavyzdys);
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • finansinių įsipareigojimų sutarties kopija arba dokumentas, patvirtinantis prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopija;
 • įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (papildomai pateikiamas, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu ar per pasiuntinį pateikiama:

 • nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą (prašymo formos pavyzdys);
 • finansinių įsipareigojimų sutarties kopija arba dokumentas, patvirtinantis prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopija;
 • atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas dėl Registro pažymos išdavimo teikiamas skubos tvarka).

Pastabos:

 • Finansų įstaigoms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris pagal sudarytą sutartį nevykdo finansinių įsipareigojimų įstaigai, buvimo vietą.
 • Draudimo įmonėms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris regreso tvarka privalo įvykdyti prievolę, buvimo vietą.

3.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą

  Per 10 darbo dienų Skubos tvarka per 1 darbo dieną
Registro pažymos išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą: 2,90 Eur 4,34 Eur
Registro pažymos teikimas registruotu paštu:    
Lietuvos Respublikoje: 5,44 Eur 6,88 Eur

Pastabos: 

 • Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 3,48 euro(pirmas egz. – 2,90 euro ir du egz. – po 0,29 euro).
 • Registro pažymos skubos tvarka neišduodamos, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.
 • 10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.

3.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?

Atlyginimas už Registro pažymą turi būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

 • Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;
 • Gavėjo kodas – 188774822;
 • Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;
 • Gavėjo bankas – AB Swedbank;
 • Banko kodas – 73000;
 • SWIFT kodas – Habalt 22;
 • Mokėjimo paskirtis – \“TP\“ ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jeigu už juridinį asmenį moka kitas asmuo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokamieji pavedimai, kurių mokėjimo paskirtyje nebus nurodytas juridinio asmens pavadinimas neužskaitomi – įmoka grąžinama pateikus paraišką.


3.5. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente arba gauti registruotu paštu. Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimą patvirtinančius dokumentus (jei dėl pažymos kreipiasi įgaliotas asmuo).


3.6. Prašymo formos pavyzdžiai

[[#ex]]

Informatikos ir ryšių departamento priimamojo darbo laikas

Asmenys departamento priimamajame aptarnaujami departamento priimamojo darbo laiku:

Pirmadieniais Antradieniais Trečiadieniais Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietūs
8.00 – 17.00 val. 8.00 – 17.00 val.* 8.00 – 17.00 val. 8.00 – 17.00 val. 8.00 – 15.45 val.  –

* Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai antradieniais priimami 17.00–18.00 val. Asmenys, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, gali užsiregistruoti tel. +370 5 271 7256 arba elektroniniu paštu .

Dokumentai