Skip to main content
Informacija asmenims teikiama telefonu (8 5) 271 7256

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

  • Rita Vilemienė, el.p.

E-paslaugos

[[#ex]]

Registro išrašo užsakymas

Elektroninė paslauga skirta registruotiems naudotojams – valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams ar darbuotojams – elektroniniu būdu pateikti paklausimus dėl Registro duomenų apie fizinį ar juridinį asmenį, peržiūrėti savo pateiktų ankstesnių paklausimų duomenis, gauti parengtą Registro išrašą.

Užsakyti paslaugą

[[#ex]]

Tvarkos

     1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašų teikimo tvarka valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms

[[#ex]]

1.1. Kur kreiptis dėl prieigos prie Portalo?

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms
prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teisės suteikimas, norint pasinaudoti elektroninių paslaugų portalo teikiamomis paslaugomis

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teisė, norint pasinaudoti elektroninio portalo teikiamomis paslaugomis, suteikiama:

Dokumentai:

 


1.2. Kur kreiptis dėl Registro išrašo teikimo?

Paklausimas dėl Registro duomenų apie fizinį ar juridinį asmenį Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:

  • paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
  • elektroniniu būdu (internetu) adresu https://iktazr.vrm.lt arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt. Teisė pateikti paklausimą šiuo būdu suteikiama aukščiau nurodyta tvarka. Paklausimas pateikiamas prisijungus prie elektroninių paslaugų portalo, užpildžius elektroninę paklausimo formą, pasirenkant teisinį pagrindą;

1.3. Atlyginimo dydžiai už Registro išrašo teikimą

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms Registro išrašai teikiami neatlygintinai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms tiesioginėms jų funkcijoms atlikti. Parengti Registro išrašai išsiunčiami registruotu paštu.


1.4. Užsakyti Registro išrašą elektroniniu būdu (internetu) per Portalą

Užsakyti Registro išrašą elektroniniu būdu (internetu) per Portalą.


1.5. Paklausimo formos pavyzdžiai


1.6. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.


1.7. Ką daryti, jeigu Portale nėra atvaizduojami laukai?

Prisijungus prie Portalo, kartais neatvaizduojami arba nekorektiškai atvaizduojami meniu arba formos laukai. Korektiškam atvaizdavimui atlikite šiuos veiksmus:

1. Meniu juostoje spauskite Tools (Įrankiai) mygtuką. Atsidariusiame meniu lange paspauskite Compatibility View settings (Suderinamumo rodinio nustatymai). Jei nematote meniu juostos, klaviatūroje paspauskite ALT mygtuką.
   
2. Atsidariusiame nustatymų lange įveskite adresą vrm.lt , paspauskite mygtukus Add (Įtraukti) ir Close (Uždaryti). Puslapiui persikrovus, laukai turėtų būti korektiškai atvaizduojami.

[[#ex]]