Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą (GYVENTOJAMS)

Elektroninė paslauga skirta gyventojams pagal pateiktus prašymus peržiūrėti Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y., pateikus asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

Užsakyti paslaugą

Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą (VERSLUI)

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pagal pateiktus prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo gavimo peržiūrėti Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y., pateikus juridinio asmens kodą bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

Užsakyti paslaugą