Skip to main content

Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės ir Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1V‑871  (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1V-931 redakcija