Skip to main content

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. Ginklų fondas nebedirba. Nuo liepos 1 d. Ginklų fondo veiklą tęsia:

 

  • Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ginklų skyrius, kuris ginklų prekybos nevykdo, tačiau teikia informaciją ginkluotės klausimais (ginklus įsigyti galima įstatymų tvarką atitinkančiose uždarose akcinėse bendrovėse).


Ginklų skyriaus kontaktai:
http://tvud.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai > Ginklų skyrius
tel. 8 5 2718426, 8 5 2718281, 8 5 2718288

 

  • Informatikos ir ryšių departamentas prie prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris teikia informaciją ir pažymas apie ginklų savininkus (apie pasikeitusią informacijos ir pažymų apie ginklų savininkus išdavimo tvarką žr. žemiau: Ginklų registro pažymos ar išrašo užsakymas).