Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) įgyvendino projektą „Administracinių nusižengimų registro poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams funkcionalumo sukūrimas“, finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – valstybės mastu centralizuotai Administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR arba registras) kaupti informaciją ne tik apie administracinius nusižengimus, bet ir apie Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų (toliau – specialieji teisės aktai) nustatyta tvarka užfiksuotus ūkio subjektų padarytus teisės pažeidimus, už kuriuos priežiūros institucijos skiria ūkio subjektams specialiuosiuose teisės aktuose nustatytas poveikio priemones. Vykdant Projektą atlikti ANR modernizavimo darbai, kurių metu sukurti ANR funkcionalumai, skirti registruoti ūkio subjektų padarytus specialiųjų teisės aktų pažeidimus, atlikti jų tyrimą, poveikio priemonių skyrimą ir jų administravimą.

Dėmesio! Informuojame, kad 2023 m. liepos 1 d. bus pradėta modernizuoto ANR veikla. Priežiūros institucijų darbuotojams, kurie specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę fiksuoti ūkio subjektų padarytus teisės pažeidimus ir tvarkyti poveikio priemonių duomenis, turi būti suteikta teisė naudotis ANR programine įranga, todėl jie turi būti registruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų administravimo posistemėje (toliau – naudotojų administravimo posistemė).

ANR naudotojai registruojami žemiau pateikta tvarka.

Prašymas įregistruoti registro, informacinės sistemos naudotoją ir suteikti ar panaikinti naudotojo prieigos prie registro, informacinės sistemos teises (toliau – prašymas) ir pasižadėjimas laikytis Vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir (ar) valstybės informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų (toliau – pasižadėjimas) teikiami IRD raštu arba pasirašyti saugiu elektroniniu parašu elektroninių ryšių priemonėmis ir perduodami naudotojų administratoriui. Prašymą pasirašo registro naudotojo tiesioginis vadovas; pasižadėjimą – pats registro naudotojas. IRD, išnagrinėjus prašymą ir priėmus sprendimą jį patenkinti, naudotojų administratorius registro naudotojui suteikia registro naudotojo prisijungimo vardą ir laikiną slaptažodį ir registruoja jį informacinių sistemų naudotojų administravimo posistemėje; naudotojų administratorius šiuos registro naudotojo prisijungimo duomenis perduoda asmeniškai arba išsiunčia tarnybiniu el. paštu registro naudotojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo; registro naudotojas laikomas įregistruotu, kai jam suteikiamas unikalus identifikavimo kodas ir jo duomenys įrašomi į informacinių sistemų naudotojų administravimo posistemę.

Priežiūros institucijų darbuotojams bus suteikiama „Įstaigos naudotojas“ rolė, kuri suteiks teisę ANR naudotojui registruoti ūkio subjektų padarytus teisės pažeidimus, kurti procesinius dokumentus (protokolus, nutarimus ir kt.), skirti poveikio priemones bei tvarkyti kitus registruotos bylos duomenis savo įstaigos kompetencijos apimtyje.

Pažymime, kad naudotojai, kurie jau yra registruoti naudotojų administravimo posistemėje ir turi ANR (ANK nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai) naudojo teises, pildydami prašymą dėl prisijungimo teisių prie modernizuoto ANR (Specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuoti ūkio subjektų padaryti teisės pažeidimai), prašymo formoje turi pažymėti ne tik prašomas ANR prieigos teises, bet ir visas kitas turimas ANR naudojo teises (prašymo formos pvz. pridedamas). Pasižadėjimas tokiu atveju naujai nepildomas. Apie pakeistas prieigos teises naudotojų administravimo posistemės administratorius elektroniniu paštu nedelsiant informuoja naudotoją.

Informacija dėl prieigos prie ANR teisių suteikimo, naudotojų registravimo tvarka bei prašymo ir pasižadėjimo formos pateiktos IRD internetinės svetainės skiltyje „Pagalba naudotojams“ (adresas: https://www.ird.lt/lt/viesajam-sektoriui/pagalba-naudotojams).

Naudotojai, kuriems bus suteiktos teisės dirbti su modernizuotu ANR (Specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuoti ūkio subjektų padaryti teisės pažeidimai), prie ANR galės prisijungti šiuo adresu: https://anrsubjects.vrm.lt/. Ši nuoroda bus pasiekiama per IP adresą - 10.246.1.164.

Prieš prisijungiant įstaigos administratorius (-iai) turi atlikti prisijungimo prie ANR konfigūravimo darbus:

[[#ex]]

Įstaigoms, kurios jau turi prieigą prie ANR

Prieš pradedant naudotis ANR programine įranga Jūsų įstaigos administratorius (-iai) ANR naudotojų kompiuterinėse darbo vietose, iš kurių bus jungiamasi prie ANR aplikacijos, turi aprašyti aukščiau pateikto IP adreso susiejimą su vardu (\Windows\System32\drivers\etc\hosts) arba atlikti analogiškus susiejimus DNS serveryje. Tai yra vardas anrsubjects.vrm.lt turi būti aprašytas vienu iš variantų:

  • įstaigos DNS serveryje, sukuriant pinpoint DNS įrašą ir susiejant su IP adresu 10.246.1.164.
  • arba kiekvienoje ANR naudotojų kompiuterinėje darbo vietoje, iš kurių jungiamasi prie ANR aplikacijos hosts byloje (\Windows\System32\drivers\etc\hosts) susiejant su IP adresu 10.246.1.164.

Pastaba. Įstaigos, kurios jau turi prieigą prie ANR (https://atpr.vrm.lt), ANR naudotojų kompiuterinėse darbo vietoje hosts byloje arba įstaigos DNS serveryje turi aprašyti https://anrsubjects.vrm.lt/ adresą taip pat kaip ir aprašytas ir https://atpr.vrm.lt.


Įstaigoms, kurios neturi prieigos prie ANR

Įstaigos, kurios iki šiol nesinaudojo prieiga prie ANR (https://atpr.vrm.lt) – turi kreiptis į Kertinį valstybės telekomunikacijų centrą (KVTC) dėl šios prieigos suteikimo.

[[#ex]]

Ryšio ir prisijungimo problemas prašome registruoti į IRD ITT Paslaugų tarnybą: tel. 57777, el. paštas .

ANR naudotojų mokymų medžiaga