Skip to main content

VRIS registrų sąraše pateikiama aktuali informacija apie VRM valdomų valstybės ir žinybinių registrų, kuriuos tvarko Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD prie VRM), steigimo ir kūrimo dokumentus bei pačius dokumentus (nuostatai, specifikacijos ir tinkamumo eksploatuoti aktai), nurodomi valstybės registrų valdytojai ir tvarkytojai.