Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Rita Vilemienė
El.p.
     

Informacija asme   nims teikiama telefonu (8 5) 271 7256.
Jur idinių asmenų prašymai gali būti teikiami faksu (8 5) 271 8302.

Asmenys departamento priimamajame aptarnaujami departamento priimamojo darbo laiku:

Pirmadieniais Antradieniais Trečiadieniais Ketvirtadieniais Penktadieniais
8.00–12.00 val. – 12.45–17.00 val. 8.00–12.00 val. – 12.45–18.00 val. 8.00–12.00 val. – 12.45–17.00 val. 8.00–12.00 val. – 12.45–18.00 val. 8.00–12.00 val. – 12.45–15.45 val.

Dokumentai