Nusikalstamų veikų žinybinis registras buvo įsteigtas 2006 metais, reorganizavus centrinę duomenų bazę Baudžiamoji statistika.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Nusikalstamų veikų žinybinio registro tvarkymo įstaiga – rengia oficialiąsias statistines ataskaitas apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje registro duomenų pagrindu, teikia registro duomenis pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus, Lietuvos Respublikos teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei užsienio valstybių paklausimus.

Projektas „Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą“ iš dalies finansuojamas programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ lėšomis. Europos Komisija – Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas.