Informacinių sistemų sąraše pateikiama aktuali informacija apie valstybės ir vidaus reikalų informacinių sistemų, kurias tvarko Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD prie VRM), steigimo ir kūrimo dokumentus bei pačius dokumentus (informacinių sistemų nuostatai, specifikacijos ir tinkamumo eksploatuoti aktai), nurodomi valdytojai ir tvarkytojai.

Informacinių sistemų sąrašas

Dokumentai