Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Reglamentuotas keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą Europos Sąjungoje

2019 06 03

Nuo 2012 m. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlieka Lietuvos Respublikos centrinės institucijos funkcijas ir aktyviai keičiasi teistumo informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS.

2019 m. birželio 11 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. balandžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726. Reglamentu siekiama pagerinti Europos Sąjungos valstybių keitimąsi informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą Europos Sąjungoje ir tokiu būdu sustiprinti kovą su nusikalstamumu, ypač organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, bei užtikrinti Europos Sąjungos piliečių saugumą. Iki Reglamento įsigaliojimo informacija apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungoje buvo saugoma tik tose valstybėse narėse, kuriose jie priimti. Todėl, siekiant patikrinti trečiosios šalies piliečio teistumą, dėl tokios informacijos reikėdavo kreiptis į visas valstybes nares. Tai sukeldavo neproporcingą administracinę naštą, dėl šios priežasties šalys narės vengdavo prašyti kitų šalių informacijos apie trečiųjų šalių piliečius. Šiuo Reglamentu sukuriama centralizuota sistema ECRIS-TCN, leisianti Europos Sąjungos valstybėms greitai ir veiksmingai nustatyti, kuri konkreti valstybė narė (-ės) turi informacijos apie ankstesnius trečiosios šalies piliečio apkaltinamuosius nuosprendžius, o tuomet prašyti jos (-ų) suteikti faktinę informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius, naudojantis ECRIS.

Įsigaliojus Reglamentui apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė privalės:

 • ECRIS-TCN sistemoje sukurti kiekvieno nuteisto trečiosios šalies piliečio duomenų įrašą, kai nuosprendis įregistruojamas nacionaliniame nuosprendžių registre. Lietuvoje toks registras yra Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras;
 • ECRIS-TCN sistemoje kurti įrašus, susijusius su ankstesniais trečiųjų šalių piliečių apkaltinamaisiais nuosprendžiais, t. y. nuosprendžiais, priimtais iki šio Reglamento įsigaliojimo;
 • tikrinti į ECRIS-TCN sistemą siunčiamų duomenų tikslumą ir juos ištaisyti, taip pat iš dalies keisti į sistemą išsiųstus duomenis, jeigu padaroma vėlesnių pakeitimų nacionaliniuose nuosprendžių registruose.

ECRIS-TCN sistemoje bus saugoma tik ši trečiųjų šalių piliečių (bei Europos Sąjungos piliečių, kurie taip pat turi ir trečiosios šalies pilietybę) tapatybės informacija:

 • raidiniai skaitmeniniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ir pan.);
 • pirštų atspaudų duomenys;
 • veido atvaizdai (jeigu pagal valstybės narės, kurioje buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, teisę leidžiama rinkti ir saugoti nuteistų asmenų veido atvaizdus).

Asmens tapatybė bus nustatoma pagal raidinius skaitmeninius ir pirštų atspaudų duomenis, o veido atvaizdai bus naudojami tik siekiant patvirtinti jau nustatytą asmens tapatybę.

Reglamentas numato, kad naudotis ECRIS-TCN siekiant nustatyti valstybę narę (-es), turinčią informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą, bus galima tik tam tikrais tikslais:

 • kai atitinkamoje valstybėje narėje prašoma pateikti su tuo asmeniu susijusią informaciją apie teistumą baudžiamojo proceso to asmens atžvilgiu vykdymo tikslais, arba
 • bet kuriais toliau nurodytais tikslais (jei tai numatyta nacionalinėje teisėje):
  • siekiant patikrinti informaciją apie asmens teistumą jo paties prašymu;
  • siekiant patikrinti patikimumą;
  • siekiant gauti licenciją ar leidimą;
  • siekiant patikrinti patikimumą įdarbinimo tikslais;
  • siekiant patikrinti patikimumą savanoriškos veiklos, apimančios tiesioginius ir reguliarius kontaktus su vaikais ar pažeidžiamais asmenimis, tikslais;
  • vizų, pilietybės įgijimo ir migracijos procedūrų, įskaitant prieglobsčio procedūras, tikslais;
  • patikrinimų, susijusių su viešosiomis sutartimis ir viešaisiais egzaminais, tikslais.

Reglamentu tiesioginė prieiga prie ECRIS-TCN sistemos suteikiama Europos policijos biurui (Europolui), Europos prokuratūrai (EPPO) ir Europos Sąjungos teisinio bendradarbiavimo institucijai (Eurojustui), kuri taip pat paskirta kontaktiniu punktu trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, ketinančioms baudžiamojo proceso tikslais prašyti informacijos apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius.

ECRIS-TCN prieglobą savo techninėse stotyse atliks Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra. Kadangi ECRIS-TCN sistemos programinė įranga bus visiškai integruota į jau veikiančią ECRIS sistemą, agentūra atliks tolimesnį ECRIS plėtojimą ir priežiūrą. Toks ECRIS modifikavimas supaprastins trečiųjų šalių piliečių duomenų keitimosi mechanizmus ir užtikrins efektyvų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, mažinant administracinę naštą nacionalinėms teisėsaugos institucijoms ir centrinėms institucijoms, trumpinant teistumo duomenų gavimo laiką iš kitų valstybių narių. Pagal Reglamentą Lietuvos laukia nemažas iššūkis – Lietuvai leista naudoti savo nacionalinę ECRIS sistemos programinę įrangą, tačiau kartu tenka atsakomybė užtikrinti, kad nacionalinė ECRIS programinė įranga būtų tokia, kad būtų galima naudotis ir ECRIS-TCN.