Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Patvirtinti naujos redakcijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatai

2019 05 09

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 400 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ patvirtino naujos redakcijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatus.

Siekiant efektyvesnio Registro tvarkymo ir jo duomenų panaudojimo, Registro nuostatuose patikslintos Registro valdytojo ir tvarkytojo – Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisės ir pareigos, Registro tvarkytojų sąrašas, Registro duomenų gavimo iš susijusių registrų ir informacinių sistemų automatiniu būdu tvarka, atsisakyta Registro veiklai užtikrinti neaktualių nuostatų. Taip pat, siekiant užtikrinti Registro nuostatų atitiktį kitiems šiuo metu galiojantiems teisės aktams, Registro nuostatos suderintos su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, ir kitais teisės aktais.

Registro nuostatais nustatyta, kad Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas. Taip pat nustatyta, kad Informatikos ir ryšių departamentas atlieka Lietuvos Respublikos centrinės institucijos funkcijas, įgyvendinant šiuos Europos Sąjungos teisės aktus:

- 2007 m. spalio 25 d. Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos (37 straipsnio 1 dalies nuostatas);

- 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012;

- 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio.

Vadovaujantis 2007 m. spalio 25 d. Europos Tarybos konvencija, Informatikos ir ryšių departamentas Registre tvarko fizinių asmenų, pripažintų kaltais už seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš vaikus, genetinio profilio (DNR) analičių duomenis, siekiant įgyvendinti Konvencijos 37 straipsnį bei perduoti šiuos duomenis užsienio šalių kompetentingoms institucijoms.

Vadovaujantis 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1191, Informatikos ir ryšių departamentas, asmeniui prašant, kartu su Registro pažyma išduoda Daugiakalbę standartinę formą, kuri supaprastina dokumentų teikimo kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms tvarką: asmeniui pateikiant Daugiakalbę standartinę formą, nebereikalaujama pateikti patvirtintą pažymos vertimą; atsisakoma legalizavimo ir tvirtinimo pažymos dėl apostilės; atsisakoma reikalavimo kartu su originalu pateikti ir patvirtintą dokumento kopiją.

Daugiau apie Daugiakalbę standartinę formą galite rasti adresu:
https://www.ird.lt/lt/naujienos/supaprastinamos-viesuju-dokumentu-legalizavimo-proceduros

Vadovaujantis 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio, Informatikos ir ryšių departamentas per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS keičiasi teistumo duomenimis su kitų ES valstybių narių centrinėmis institucijomis: teikia Registro duomenis pagal gautas užklausas dėl asmenų teistumo; teikia Registro duomenis apie Lietuvos Respublikoje nuteistus kitų ES valstybių narių piliečius; LR teisėsaugos ir kitų institucijų prašymų pagrindu kreipiasi į kitas ES valstybes nares dėl asmenų teistumo duomenų gavimo; tvarko gaunamus pranešimus apie LR piliečių nuteisimą kitose ES valstybėse narėse, įkeliant juos į Registrą.

Daugiau apie Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS galite rasti adresu:
https://www.ird.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautinis-bendradarbiavimas/keitimasis-teistumo-duomenimis-su-uzsienio-salimis

Naujos redakcijos Registro nuostatai įsigaliojo nuo 2019 m. balandžio 30 d.