Skip to main content

Parengtas Ginklų fondo reorganizavimo sąlygų aprašas

2020 03 23

Parengtas Ginklų fondo reorganizavimo sąlygų aprašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ nuostatomis, parengtas Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašas.

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuo 2020 m. liepos 1 d. reorganizuojamas skaidymo būdu – išdalijant Ginklų fondo teises ir pareigas Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliai ir efektyviai panaudoti materialinius ir finansinius išteklius, įgyvendinant valstybės politiką ginklų, šaudmenų bei specialiųjų priemonių apyvartos srityje ir perduodant Ginklų fondo funkcijas kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms biudžetinėms įstaigoms.

Su Ginklų fondo reorganizavimo sąlygų aprašu galite susipažinti čia