Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Informatikos ir Ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasvalio ir Šalčininkų bokštų dalies vietos viešojo nuomos konkurso skelbimas

2018 01 23

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), esantis Šventaragio g. 2, Vilniuje, kodas 188774822, kviečia teikti paraiškas dalyvauti viešame konkurse (toliau – Konkursas) dėl departamento patikėjimo teise valdomo turto nuomos, vienai ar daugiau kaip vienai viešojo nuomos konkurso daliai:

1.1. vietos bokšte, esančios inžinerinių tinklų – bokšte su radijo antenomis Šalčininkuose, Vilniaus g. 50 (Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/558771, unikalus Nr. 4400-2004-5747) 5 kv. m aukštyje nuo 20 iki 28 m (pirma  konkurso dalis);

1.2. vietos bokšte, esančios inžinerinių tinklų – bokšte su radijo antenomis Šalčininkuose, Vilniaus g. 50 (Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/558771, unikalus Nr. 4400-2004-5747) 5 kv. m aukštyje nuo 20 iki 28 m (antra  konkurso dalis).

1.3. vietos bokšte, esančios inžinerinių tinklų – mobilaus ryšio perdavimo bokšte Pasvalyje, Vilniaus g. 12 (Nekilnojamojo turto registro Nr. 67/19773, unikalus Nr. 4400-2420-6250) 5 kv. m aukštyje nuo 20 iki 28 m (trečia  konkurso dalis);

1.4. vietos bokšte, esančios inžinerinių tinklų – mobilaus ryšio perdavimo bokšte Pasvalyje, Vilniaus g. 12 (Nekilnojamojo turto registro Nr. 67/19773, unikalus Nr. 4400-2420-6250) 5 kv. m aukštyje nuo 20 iki 28 m (ketvirta  konkurso dalis).

2. Nuomojamo turto paskirtis – mobiliojo ryšio įrangos, antenų įrengimas ir eksploatavimas.

3. Pradinis nuompinigių dydis kiekvienai pirkimo daliai (kiekvienai konkurso daliai) – ne mažiau 400 Eur per mėnesį (pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas, kadangi Departamentas nėra šio mokesčio mokėtojas).

4. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos į Departamento pateiktą sąskaitą.

5. Laiku nesumokėjus nuompinigių, nuomininkui skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo pirkimo dalies (nuomos objekto) už kurį laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Turtas išnuomojamas penkerių metų laikotarpiui su galimybe nuomos sutartį pratęsti, bet bendras nuomos terminas kartu su pratęsimais neviršys 10 (dešimties) metų.

7. Konkurso dalyviai nuomojamą turtą gali apžiūrėti Pasvalyje 2018 m. sausio 31 d. nuo 10 iki 12 val., Šalčininkuose 2018 m. vasario 1 d. nuo 10 iki 12 val. suderinus su Departamento darbuotoju  Donatu Kondrotu tel. 2717126 arba el. paštu [email protected] ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki aukščiau nurodyto apžiūros laiko.

8. Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ (toliau – Aprašas).

9. Norintys dalyvauti konkurse dalyviai turi iki paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (1200 Eur pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas, kadangi Departamentas nėra šio mokesčio mokėtojas) į Departamento sąskaitą LT90 7300 0101 2400 1005  „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, mokėjimo paskirtis – „Turto nuomos konkurso pradinis įnašas“ ir pateikti patvirtintą pavedimo kopiją.

10. Vadovaujantis Aprašo 16 punkto reikalavimais vokai su paraiškomis, kartu su 9 punkte  nurodyta pavedimo kopija, pateikiami ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 19 d. 14.00 val. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (išskyrus pietų pertrauką nuo 12.00 iki 12.45 val.) tiesiogiai Departamento įgaliotam asmeniui Valerij Lastovskij (105 kabinetas, tel. (8-5) 2718422, el. p. [email protected] adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje. Pavėluotai atneštas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

11. Voke turi būti pateikti Aprašo 16.1-16.3, 16.5-16.7 punktuose numatyti dokumentai.

12. Konkurso dalyvis, dalyvaujantis konkurse daugiau negu 1 nuomos daliai, paraiškas su 11 punkte nurodytais dokumentais kiekvienai daliai pateikia atskiruose vokuose.

13. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami 2018 m. vasario  19 d. 14.15 val., 356 kab. , Šventaragio g. 2, Vilniuje. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

14. Kiekvienai viešojo nuomos konkurso daliai nustatomas laimėtojas. Konkrečios viešojo nuomos konkurso dalies laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį toje pačioje viešojo nuomos konkurso dalyje pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

15. Kiekvienai pirkimo daliai bus pasirašoma atskira nuomos sutartis vadovaujantis Aprašo IV skyriaus nuostatomis.

16. Konkurso laimėtojas turės:

16.1 nuomojamoje bokšto vietos dalyje vykdyti tik veiklą, nurodytą Konkurso sąlygų 2 punkte;

16.2. įsirengti atskirą elektros įvadą, sudaryti tiesioginę sutartį su elektros energijos tiekėju, laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas;

16.3. užtikrinti kad įrengta mobiliojo ryšio įranga ir antenos nesudarys trukdžių vidaus reikalų radijo ryšio tinklo įrangai, kad šios įrangos spinduliuojamos elektromagnetinio lauko reikšmės neviršys maksimalių reikšmių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintoje  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V1-199 „Lietuvos higienos normos HN 80:2011 "Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje" patvirtinimo“;

           16.4. savo lėšomis gauti visus telekomunikacijų įrenginiams sumontuoti bei eksploatuoti reikalingus, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus;

           16.5. užtikrinti, kad įrengiant bei eksploatuojant radijo ryšio įrenginius būtų laikomasi visų saugos reikalavimų, atlikti Turto einamąjį remontą;

17. Nuomininkui bus taikomi Aprašo 49 ir 50 punktuose numatyti apribojimai.

18. Turto perdavimas per 7 darbo dienas nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos bus  įforminamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu.