Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Įgyvendinant vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamą projektą modernizuotas Nusikalstamų veikų žinybinis registras – sukurtos naujos analitinės priemonės, leidžiančios patogiai analizuoti nusikalstamumo ir teisės pažeidimų duomenis

2020 10 05

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su projekto partneriu – Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendino Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „NVŽR analitinių priemonių, skirtų rinkti ir lyginti erdvinius nusikalstamumo duomenis, sukūrimas“. Projektas įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2020 m. liepos 31 d. Pagrindinės projekto veiklos įgyvendintos pasirašius viešojo pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB „iTree Lietuva“.

Projekto tikslas – modernizuoti Nusikalstamų veikų žinybinio registrą (toliau – NVŽR), patobulinant turimas NVŽR analitines priemones ir sukuriant naujas analitines priemones, kuriomis naudojantis teisėsaugos institucijos galėtų patogiai analizuoti nusikalstamumo duomenis, pagerinti nusikalstamumo statistikos duomenų rinkimą ir palyginamumą nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis, jos perdavimą kompetentingoms Europos Sąjungos institucijoms .

NVŽR kaupiami duomenys apie Lietuvos Respublikoje padarytas nusikalstamas veikas (nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus), numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, dėl kurių Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigos ar prokuratūros atlieka ikiteisminius tyrimus. NVŽR taip pat kaupiami duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu ir asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų. NVŽR duomenys tvarkomi siekiant vykdyti nusikalstamų veikų, įtariamų (kaltinamų) ir nukentėjusių asmenų apskaitą, rengti statistines ataskaitas apie nusikalstamas veikas, įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis. Duomenys apie nusikalstamas veikas taip pat atvaizduojami, panaudojant geografinę informacinę sistemą (toliau – GIS), interaktyviame Lietuvos Respublikos žemėlapyje pagal jų padarymo vietą. Minėti duomenys svarbūs teisėsaugos institucijoms organizuojant bei vykdant nusikalstamų veikų tyrimą ir prevenciją – atliekant sukauptų duomenų analizę ir kuriant priemones, kurių pagalba būtų pašalintos esminės nusikalstamumo priežastys ir sąlygos.

Projektu buvo siekiama sukurti ir įdiegti naujas analitines priemones, leidžiančias rinkti ir atvaizduoti erdvinius nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų duomenis, su galimybe juos lyginti su rizikų vertinimo ar padarinių valdymo duomenimis, siekiant policijai, prokuratūroms, valstybės sienos apsaugos, muitinės ir kitoms teisėsaugos institucijoms vykdyti analitinę, stebėjimo ir vertinimo veiklas: analizuoti didžiulius teisės pažeidimų duomenų kiekius, identifikuoti tendencijas arba išskirtinumą. Vykdant projektą sukurtas Teisės pažeidimų žemėlapių duomenų portalas https://maps.ird.lt/arcgis/home/, kuriame pateikiami bendri ir atskiri NVŽR, Administracinių nusižengimų registro ir Eismo įvykių informacinės sistemos duomenų žemėlapiai. Šiame GIS duomenų portale pateikiami interaktyvūs erdvinių duomenų žemėlapiai, skirti išsamiai atvaizduoti duomenis apie nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus ir eismo įvykius, suteikiant galimybę naudotojams – teisėsaugos institucijų pareigūnams, kitų suinteresuotų institucijų darbuotojams ir visuomenei patogiai analizuoti nusikalstamumo, administracinių nusižengimų ir eismo įvykių duomenis, atlikti tendencijų ir anomalijų atpažintį, rizikų vertinimą, pagerinti statistikos duomenų rinkimą ir palyginamumą, pasitelkiant erdvinių duomenų tvarkymo įrankius GIS platformoje.

Projekto metu taip pat sukurtos naujos NVŽR teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo analitinės priemonės, leidžiančios patogiai analizuoti nusikalstamumo duomenis bei vertinti įstaigos veiklą pagal apskaičiuotus rodiklius – sukurtas teisėsaugos institucijos veiklos vertinimo analizės modulis NVŽR, kuriame naudotojas (pareigūnas) gali savarankiškai skaičiuoti rodiklius ir formuoti ataskaitas. Sukurta galimybė statistines ataskaitas generuoti tiek visos šalies mastu, tiek pagal ikiteisminį tyrimą atliekančias įstaigas ir tyrimą organizuojančius prokuratūros padalinius. Atskirai sukurtos analitinės ataskaitos prokuratūroms, muitinei, policijai. Be to, sukurtos programinės priemonės rodiklių pagal Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) pateiktus reikalavimus skaičiavimui.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES nustatytus būtinus nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų teisių, pagalbos ir apsaugos standartus, kai paslaugos turi būti suteikiamos laikantis „vieno langelio“ principu ir turi būti galima naudoti ryšių technologijas, gauti informaciją, konsultacijas ir paramą, susijusią su aukų teisėmis, įskaitant galimybę naudotis nacionalinėmis teikiamo kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistemomis, sukurtos informavimo programinės priemonės Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administratoriui) dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo nukentėjusiems asmenims. Informavimo priemonėmis teikiami duomenys apie užregistruotus ikiteisminius tyrimus dėl padarytų smurtinių nusikaltimų, apie įtariamus (kaltinamus) smurtinių nusikaltimų padarymu asmenis, apie asmenis, nukentėjusius nuo smurtinių nusikaltimų, taip pat priimtus teismų sprendimus išnagrinėjus baudžiamąsias bylas dėl smurtinių nusikaltimų padarymo, apie fiziniams asmenims, nuteistiems už smurtinių nusikaltimų padarymą, paskirtų bausmių vykdymą ir atlikimą ir kiti duomenys. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojams, remiantis gaunama informacija, sudaryta galimybė administruoti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą iš fondo ir kontroliuoti lėšų gavimą į fondą.

Sukurtos programinės priemonės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) susietiems NVŽR ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų duomenims teikti, siekiant užtikrinti teisingą valstybinio socialinio draudimo pašalpų, pensijų ir išmokų bei išmokų, mokamų iš valstybės biudžeto, kurias pavesta administruoti VSDF įstaigoms, skyrimą ir mokėjimą gavėjams, vadovaujantis išmokų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat regreso teisės į žalą padariusį asmenį įgyvendinimui.

Projektas finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 proc. (pagal Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos Policijos bendradarbiavimo, nusikaltimų prevencijos, kovos su jais ir krizių valdymo priemonę), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto. Projekto vertė 981 860,00 EUR.