Skip to main content

VRM siūlo duomenis apie administracinius teisės pažeidimus kaupti vieningame registre

2014 09 22

Vidaus reikalų ministerija pateikė Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo siekiama reorganizuoti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių žinybinį registrą, pertvarkant jį į Administracinių teisės pažeidimų (ATP) registrą.

„Sukūrus vieningą Administracinių teisės pažeidimų registrą valstybės mastu į vieną visumą bus sujungta įvairių institucijų kaupiama ir tvarkoma informacija, susijusi su administraciniais teisės pažeidimais, o šių duomenų administravimas bus perkeltas į elektroninę erdvę“, – teigia vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Nutarimas, kuriuo bus patvirtinti ir šio registro nuostatai, leis lengviau tvarkyti ir administruoti duomenis ATP protokolus surašančioms ir nutarimus ATP bylose priimančioms institucijoms. Informaciją apie tokius pažeidimus, naudojant automatizuotas ATP registro priemones, turės galimybę tvarkyti visos suinteresuotos institucijos – tai leis užtikrinti sklandų pažeidimų nagrinėjimą, taip pat geriau organizuoti institucijų veiklą bei efektyviau naudoti valstybės biudžeto lėšas.

Be kita ko, sukūrus centralizuotą registrą, administracinius teisės pažeidimus padariusiems asmenims bus suteikta galimybė gauti visą informaciją apie jų padarytus pažeidimus, paskirtas nuobaudas bei jų įvykdymo terminus.

Vyriausybei pateiktame nutarimo projekte numatyta, kad reorganizuotas registras pradės veikti nuo 2015 m. sausio 1 d.

Informacija parengta pagal Vidaus Reikalų Ministerijos pranešimą