Skip to main content

Atnaujinamos Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos naudotojų darbo vietos

2014 05 20

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdo Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamą „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimo“ projektą (toliau – projektas).

Projekto metu bus plėtojamas nacionalinių registrų ir informacinių sistemų, susijusių su Nacionaline Šengeno informacine sistema, funkcionalumas, atlikti ir įvertinti registrų ir informacinių sistemų programinės įrangos bandymai, atnaujinta Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos sisteminė programinė įranga ir techninė įranga būtina sistemų patikimumui užtikrinti.

Sklandžiam Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos darbui užtikrinti projekto vykdymo metu per centrinę perkančiąją organizaciją buvo įsigyta 200 asmeninių kompiuterių, kurie pakeis morališkai pasenusius, Šengeno priemonės lėšomis 2007 metais įsigytus kompiuterius. Asmeniniuose kompiuteriuose įdiegta naujausia Microsoft Windows operacinė sistema. Asmeniniai kompiuteriai paskirstyti Lietuvos policijos įstaigoms, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Minėtų įstaigų darbo vietose bus naudojama Išorės sienų fondo lėšomis sukurta nacionalinių registrų ir informacinių sistemų programinė įranga, skirta perspėjimų apie ieškomus arba dingusius asmenis ar daiktus skelbimui Šengeno informacinėje sistemoje, papildomos informacijos apsikeitimui tarp Šengeno erdvės šalių bei Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos techninės infrastruktūros priežiūros užtikrinimui.

Šengeno informacinė sistema yra Šengeno erdvės bendradarbiavimo pagrindas. Tai yra informacinė sistema leidžianti nacionalinės sienų kontrolės, muitinės bei policijos institucijoms, atsakingoms už kontrolę prie Šengeno išorės sienų bei Šengeno erdvės viduje, platinti pranešimus apie ieškomus arba dingusius asmenis ir daiktus, tokius kaip pavogti automobiliai, laivai, ginklai, ir dokumentai. Šengeno informacinė sistema kompensuoja vidaus sienų kontrolės panaikinimą ir palengvina laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje.

Šengeno informacinėje sistemoje užtikrinama patikima asmens duomenų apsauga. Prieigą prie Šengeno informacinės sistemos turi Lietuvos teisėsaugos, teisminės ir administracinės institucijos. Kiekvienos šalies, kurioje naudojama Šengeno informacinė sistema, institucijos privalo tikrinti į sistemą įvedamos informacijos kokybę. Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su juo susijusiais į Šengeno informacinę sistemą įvestais duomenimis ir kreiptis į kompetentingas nacionalines institucijas, kad jie būtų pataisyti arba pašalinti.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė siekia 2,41 mln. litų, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 % (pagal Išorės sienų fondo 2012 m. programos 4 prioriteto 4 veiksmą „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimas“), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.