Skip to main content

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija sėkmingai įdiegė informacijos saugumo priemones

2014 05 12

2013-2014 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“, vykdė projektą „Vidaus reikalų ministerijos informacinių technologijų sauga“, finansuojamą ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.

UAB „Santa Monica Networks“ kartu su jungtinės veiklos partnere UAB „ATEA“ suprojektavo, pateikė ir įdiegė informacijos saugumo priemones, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų pirmos kategorijos informacinių sistemų bei Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT) informacijos saugos užtikrinimui.

Projekto vykdymo metu įsigytos ir įdiegtos techninės ir programinės informacijos saugumo valdymo priemonės, sprendžiančios aktualiausias problemas, susijusias su Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės Šengeno bei Vizų informacinių sistemų, Užsieniečių registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Nusikalstamų veikų žinybinio registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informacinių technologijų sauga ir šiuose registruose bei informacinėse sistemose sukauptos informacijos apsauga.

Įgyvendinus projektą „Vidaus reikalų ministerijos informacinių technologijų sauga“, buvo įdiegtos šios informacijos saugumo priemonės:

- vieninga elektroninių audito žurnalų įrašų rinkimo, kaupimo, koreliavimo ir analizės sistema; - saugos dokumentų atitikties vertinimo ir valdymo, informacinių technologijų veiklos matavimo sistema; - duomenų bazių aktyvumo stebėjimo sistema; - informacinių sistemų pažeidžiamumo patikros priemonės; - privilegijuotų vartotojų (administratorių) veiksmų kontrolės sistema (stebėjimas, dokumentavimas, įkalčių surinkimas ir kaupimas); - dviejų faktorių tapatumo nustatymo sistema (sistemų administratoriams, nutolusiems vartotojams, partneriams, rangovams); - daugiafunkcinė duomenų perdavimo tinklo saugumo sistema; - taikomųjų programų lygmens ugniasienių sistema (WAF); - atnaujinti VRTT prie išorinių ES sienų šifravimo įrenginiai.