Skip to main content

2014-04-23. Dvišalės konsultacijos dėl kibernetinio saugumo pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu

2014 04 13

2014 m. balandžio 23 d. Latvijos Respublikos gynybos ministerijos kvietimu Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekspertai dalyvavo Rygoje organizuotose dvišalėse konsultacijose. Lietuvos ir Latvijos kibernetinio saugumo srities konsultacijų tikslas – pasidalinti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai patirtimi, siekiant tinkamai pasirengti Latvijos pirmininkavimo misijai 2015 m. pirmąjį pusmetį.

Susitikimą inicijavęs Latvijos Respublikos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janis Sarts pristatė Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus: vieningos skaitmeninės rinkos sukūrimas (angl. Single Digital Market), skaitmeninė darbotvarkė (angl. Digital Agenda) bei kibernetinis saugumas (angl. Cyber Security). Lietuvos atstovams buvo pateikti esminiai klausimai: kokios pamokos išmoktos per 6 mėnesių laikotarpį, kaip pirmininkavimo laikotarpiu turėtų būti organizuojamas efektyvus valdymas, vertinamos rizikos ir suvaldomi kilę incidentai.

Informatikos ir ryšių departamento direktorius Gintaras Čiurlionis pasidalino aktualia patirtimi apie vykdytą veiklą pirmininkavimo ES Tarybai metu tiek sostinėje, tiek ES Taryboje bei kitose institucijose, apžvelgė kilusius politinius, organizacinius ir techninius iššūkius. ES politiniu lygmeniu kibernetinis saugumas pripažintas prioritetu, Europos Komisijos priimta Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija ir pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Europos Sąjungoje užtikrinti bei ES Tarybos parengtos išvados dėl kibernetinio saugumo strategijos. Konstatuota, kad Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu didesnių kibernetinių incidentų Lietuvoje nebuvo užfiksuota, tačiau, nepaisant to, vyko intensyvus atsakingų institucijų darbas stebint kibernetinės erdvės veiklos pokyčius, elektroninių ryšių tinklų srautus, incidentų tendencijas, tai leido tinkamai įvertinti grėsmes ir parinkti saugos priemones. Konsultacijų metu atsakant į besiruošiančios pirmininkauti kaimyninės šalies užduotus klausimus, Informatikos ir ryšių departamento atstovai taip pat pateiktė informaciją apie Lietuvos tarpinstitucinį koordinavimo modelį – valstybės mastu nuolat veikiančią Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisiją, įsteigtą konsultacinę tarybą, Galimų kibernetinio saugumo incidentų pasekmių valdymo grupę.

Aptarta geroji praktika, susijusi su Lietuvos pasiruošimo pirmininkauti veikla, atliktais darbais, pirmininkavimo procedūromis, akcentuota, jog kibernetinio saugumo klausimai buvo svarstomi naujoje Pirmininkaujančios šalies draugų patariamojoje grupėje kibernetinės erdvės klausimams (angl. Friends of Presidency on Cyber issues), kuriai vadovavo Informatikos ir ryšių departamento direktorius G.Čiurlionis.