Skip to main content

Informatikos ir ryšių departamente lankėsi Turkijos delegacija

2014 04 09

Balandžio 3 d. Informatikos ir ryšių departamente lankėsi Turkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos delegacija pagal Europos Sąjungos Leonardo da Vinči mobilumo programą. Delegacijos sudėtyje – Turkijos Vyriausybės atstovai apskrityse iš visų šalies regionų. Jai vadovauja Turkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas Mehmet Şahin.

Informatikos ir ryšių departamento atstovai – Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Donatas Valiukas, Projektų ir sistemų strateginio valdymo skyriaus vedėjas Augustinas Zeirys, Telefono ryšio ir duomenų perdavimo tinklų poskyrio vedėjas Vytautas Edvardas Rauba, Radijo ryšio administravimo poskyrio vedėja Jolanta Gečienė ir Saugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Saugėnas – Turkijos delegacijai pristatė Informatikos ir ryšių departamento struktūrą, pagrindines veiklos sritis, funkcijas ir uždavinius, supažindino su departamento padalinių veikla, pasidalinta gerąją praktika keičiantis Įtariamųjų kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis apie įtariamus, kaltinamus ir teistus asmenis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS; tvarkant statistinę informaciją bei keičiantis ja su Latvijos Respublika ir Estijos Respublika; įgyvendinant vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų saugos politiką; koordinuojant valstybės institucijų informacinių technologijų saugos užtikrinimą; užtikrinant vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos bei Lietuvos nacionalinės Vizų informacinės sistemos tvarkymą ir plėtrą; užtikrinant vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo kūrimą, administravimą ir plėtrą.

Informatikos ir ryšių departamento darbuotojai susitikimo metu pažymėjo, kad Informatikos ir ryšių departamentas sėkmingai administruoja Nacionalinę Šengeno informacinę sistemą (NSIS) ir Nacionalinę Vizų informacinę sistemą (NVIS), taip pat aktyviai keičiasi teistumo informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS. Lietuva sėkmingai perėjo iš pirmos kartos Šengeno informacinės sistemos į antros kartos Šengeno informacinę sistemą, kuri suteikia nacionalinėms už sienų kontrolę atsakingoms institucijoms, muitinėms ir policijos tarnyboms galimybę operatyviai keistis informacija apie asmenis, susijusiais su sunkiais nusikaltimais, taip pat perspėjimais apie dingusius asmenis ir tam tikrus nuosavybės objektus – banknotus, transporto priemones, šaunamuosius ginklus, tapatybės dokumentus, – kurie gali būti pavogti, pasisavinti arba dingę. Plėtojant Nacionalinę vizų informacinę sistemą, Lietuvos Respublikos atstovybės užsienyje ir vizų tarnybos laipsniškai prijungiamos prie Centrinės vizų informacinės sistemos, kas suteikia galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms centralizuotai gauti informaciją apie visus prašymus įvažiuoti į Šengeno erdvę vizai gauti, vizų prašančius asmenis, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti sprendimus. Taip pat, kiekvienos Šengeno šalies pasienio tarnybos gali tikrinti ne tik savo šalies vizų tarnybų išduotas vizas, bet ir kitų šalių išduotas Šengeno vizas. Dėka Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, Europos Sąjungos valstybės narės informacija iš nacionalinių nuosprendžių registrų keičiasi kompiuterizuotu būdu, naudojant standartizuotą formą bei nusikalstamų veikų ir sankcijų kodus. Tai leidžia perduodamą informaciją visiems suprasti vienodai, ją verčiant mašininiu būdu. Be to, informacijos perdavimas vyksta žymiai greičiau. Šiuo metu Informatikos ir ryšių departamentas elektroniniu būdu keičiasi teistumo informacija su 19 valstybių narių.

Dviejų savaičių pažintinis vizitas prasidėjo balandžio 2 d. Vidaus reikalų ministerijoje. Per dvi savaites delegacija apsilankys Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Vilniaus miesto savivaldybėje. Be to, numatyti vizitai Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose: Asmens dokumentų išrašymo centre, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyboje, Lietuvos viešojo administravimo institute. Svečiai turės galimybę tiesiogiai pabendrauti su jose dirbančiais specialistais, pamatyti jų darbo sąlygas.