IŠORĖS SIENŲ FONDO LĖŠOS - RYŠIO SISTEMOS TRANZITO KORIDORIUJE KENA-KYBARTAI PALAIKYMUI

2014 04 02

Siekiant užtikrinti kokybišką ir patikimą skaitmeninį mobilųjį radijo ryšį bei pasikeitimą duomenimis Specialiosios tranzito schemos koridoriuje, 2012-2013 m. ryšio sistemų palaikymui ir techniniam aptarnavimui iš Išorės sienų fondo (ISF) buvo skirti beveik 7 mln. Lt Europos Sąjungos (ES) lėšų.

ES lėšos buvo naudojamos patalpų, ryšio linijų nuomai, sumontuotos įrangos techniniam aptarnavimui bei energijos sąnaudoms padengti.

Specialiosios tranzito schemos koridoriumi vadinamo geležinkelio maršruto Kena-Kybartai ruože ir savivaldybių, per kurias eina šis ruožas, teritorijose yra sumontuotos 36 bazinės radijo ryšio stotys, skirtos duomenų ir balso perdavimui. Šia sistema naudojasi apie 40 Vidaus reikalų sistemos tarnybų – pasienio kontrolės punktai ir pasienio rinktinės, kontroliuojančios išorines ES sienas, policijos padaliniai, užtikrinantys viešąją tvarką Specialiosios tranzito schemos koridoriuje, taip pat Valstybės sienos apsaugos ir Viešojo saugumo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei Policijos departamentas.

Vidaus reikalų skaitmeninė mobiliojo radijo ryšio sistema ir Vidaus reikalų telekomunikacinis tinklas prie išorinių ES sienų sudaro sąlygas vidaus reikalų sistemos institucijoms bei pareigūnams saugiai ir efektyviai keistis duomenimis tarpusavyje bei su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikti telekomunikacijų, interneto bei tarnybinio elektroninio pašto paslaugas. Tai padeda užtikrinti išorinių ES sienų kontrolę bei nepertraukiamą Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą.

Lėšos buvo skirtos įgyvendinant Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos projektą "Papildomos Informatikos ir ryšių departamento veiklos sąnaudos".