Aktualūs kibernetinio saugumo klausimai aptarti tarpinstitucinėje komisijoje

2013 11 05

2013 m. lapkričio 5 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko tarpinstitucinės Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo komisijos pirmininkas vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius. Posėdį organizavo Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdantis koordinavimo komisijos sekretoriato funkcijas. Komisijos nariai supažindinti su Vidaus reikalų ministerijos rengiama medžiaga aktualiais kibernetinio saugumo klausimais, kuri bus pateikta artimiausiam Vyriausybės strateginio komiteto pasitarimui.

Posėdžio metu aptarta informacija apievalstybės institucijų interneto tinklalapių ir jų turinio valdymo sistemų apsaugos priemonių taikymą, kibernetinio saugumo priemonių finansavimo galimybes; nagrinėtas Nacionalinio kibernetinio saugumo centro steigimo tikslingumo klausimas; pristatyti Pirmininkaujančios šalies patariamosios darbo grupės kibernetinės erdvės klausimams (FoPCyber) posėdžio, įvykusio 2013 m. spalio 30 d. Briuselyje, rezultatai. Pasisakė Vidaus reikalų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos, Informatikos ir ryšių departamento, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Krašto apsaugos ministerijos atstovai.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Gintaras Čiurlionis, pirmininkaujantis FoPCyber grupei, informavo komisijos narius, jog spalio 30 d. Briuselyjebuvo pateikta aktuali pirmininkaujančios šalies, Europos Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos informacija, susijusi su grupės kompetencija, pristatyta grupės veiklos ataskaita, parengta siekiant pratęsti grupės mandatą 2013 m. lapkričio 6 d. COREPER posėdyje; pristatytas pirmininkaujančios šalies parengtas Europos Sąjungos Tarybos išvadų dėl Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo plano projektas; pateiktas bendras Airijos, Estijos ir Lietuvos požiūris (angl. non-paper) į kibernetinį saugumą priėmus ES kibernetinio saugumo strategiją ir artėjant gynybos klausimų svarstymui Europos Vadovų Taryboje; išklausytaEuropos Sąjungos Tarybos pristatymas apie ES Integruoto politinio atsako į krizes mechanizmą bei EUROPOL informacija apie ES kovos su organizuotu ir sunkiu tarptautiniu nusikalstamumu politikos 2014-2017 m. ciklą.