Elektroninės erdvės saugumo klausimai aptarti tarpinstitucinėje komisijoje

2013 09 24

EIKK posėdis2013 m. rugsėjo 24 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko tarpinstitucinės Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo komisijos pirmininkas vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius. Posėdį organizavo Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdantis koordinavimo komisijos sekretoriato funkcijas. Posėdžio metu aptarta informacija apie vidaus reikalų ministro įsakymu įsteigtos Konsultacinės tarybos, jungiančios Lietuvos viešojo administravimo, mokslo institucijų, elektroninių ryšių operatorių ir kitų sričių kibernetinio saugumo ekspertus, veiklą, taip pat pristatyta Galimų kibernetinio saugumo incidentų pasekmių valdymo grupė, įsteigta Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiui.

Posėdyje aptarti Lietuvos pirmininkavimo metu svarstomi kibernetinio saugumo klausimai, kuriuos nagrinėja Pirmininkaujančios šalies patariamoji darbo grupė kibernetinės erdvės klausimams (FoP Cyber). Komisijos nariai supažindinti su Vidaus reikalų ministerijos rengiamu Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) įstatymo projektu. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai pristatė Rezoliucijos dėl asmenų stebėjimo internete projektą, kuris bus pateiktas svarstyti Duomenų ir privatumo apsaugos priežiūros institucijų vadovams (angl. Data Protection and Privacy Commissioners) 35-ojoje tarptautinėje konferencijoje, bei asmens duomenų saugumo pažeidimų prevencijos priemones, teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų teikėjų pareigą pranešti apie asmens duomenų saugos pažeidimus. Ryšių reguliavimo tarnyba pateikė trumpą informaciją apie CERT–LT veiklą, elektroninės erdvės incidentus ir jų pokyčius liepos – rugsėjo mėn. Posėdžio pabaigoje aptartos galimo Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje kryptys saugant kritinės infrastruktūros objektus po 2013 m. rugsėjo 19 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvykusio ministro D. A. Barakausko susitikimo su JAV ambasadore Lietuvoje p. Deborah A. McCarthy. Pasisakė Vidaus reikalų, Užsienio reikalų  ir Krašto apsaugos ministerijos atstovai.