Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio padėka departamentui

2013 09 05

2013 m. rugpjūčio 2 - 4 dienomis Klaipėdoje vyko renginys „Open Data Fest" (Kurk, tobulink, inovuok) - vienas pirmųjų atvirų duomenų konkursų Lietuvoje. Renginio metu programuotojų, dizainerių ir aktyvių piliečių komandos varžėsi kuriant inovatyvius produktus bei paslaugas, pritaikydamos valstybės institucijų tvarkomus pirminius viešai skelbtinus duomenis. Panašūs projektai, reguliariai organizuojami Jungtinėse Amerikos Valstijose, Norvegijoje, daugelyje Europos Sąjungos valstybių, sėkmingai prisideda prie verslumo skatinimo ir viešųjų paslaugų tobulinimo. Kūrybiškas duomenų pakartotinis panaudojimas padėjo spręsti tokias problemas kaip transporto kamščių mažinimo (JAV), užimtumo skatinimo (Ispanija), optimalaus urbanistinio planavimo (Vokietija).

Renginį organizavo Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai\" dalyviai. Renginio globėjas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri paskatino valstybės institucijas prisidėti prie renginio organizavimo sudarant kuo palankesnes sąlygas atverti savo tvarkomus duomenis ir pritaikyti juos pakartotiniam panaudojimui.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas palaikyti iniciatyvas dėl atvirų duomenų panaudojimo ir sudaryti palankias sąlygas renginio organizavimui, suteikė renginio organizatoriams prieigą naudoti Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenis apie užregistruotas nusikalstamas veikas. Registro duomenys buvo pateikti Lietuvos Respublikos žemėlapyje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pastangas sudaryti sąlygas panaudoti savo tvarkomus duomenis, 2013 m. rugpjūčio 28 d. įteikė Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio padėką už paramą originaliam ir reikalingam renginiui bei už sudarytas sąlygas pakartotinai panaudoti savo tvarkomus duomenis, tiesiogiai prisidedant prie skaidrumo skatinimo ir ekonominės naudos kūrimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris taip pat įteikė padėkas Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojoms, svariai prisidėjusioms prie šio renginio įgyvendinimo - Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vedėjo pavaduotojai A. Dalinkevičienei ir Projektų ir sistemų strateginio valdymo skyriaus Informacinių technologijų taikymo poskyrio vyresniajai specialistei V. Krasnovaitei.