Lietuva perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybos patariamajai Pirmininkaujančios šalies draugų kibernetinės erdvės klausimais darbo grupei

2013 07 24

Liepos 15 d. Briuselyje įvyko Europos Sąjungos Tarybos patariamosios Pirmininkaujančios šalies draugų kibernetinės erdvės klausimais darbo grupės (Friends of Presidency on Cyber Issues) posėdis, kuriam pirmininkavo Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Gintaras Čiurlionis.

Posėdžio metu buvo pristatytas diskusinis dokumentas kibernetinio saugumo klausimais, skirtas neformaliam Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimui, pateikta informacija apie Europos Sąjungos institucijų oficialią poziciją dėl Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategijos „Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“ bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti.

Posėdžio metu buvo aktyviai diskutuota apie Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategijos ir ES Tarybos išvadų dėl šios strategijos įgyvendinimo principus, Europos Komisijos, Europos kompetentingų institucijų ir valstybių narių vaidmenį įgyvendinant strategiją. Kaip siūlytinas pavyzdys buvo pristatytas ir aptartas Prancūzijos siūlymas dėl strategijos įgyvendinimo Bendrosios saugumo ir gynybos srityje.

Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) ir Europos kovos su kibernetiniu nusikalstamumu centro (EC3) atstovai perskaitė pranešimus, skirtus keitimuisi patirtimi ir gerąja praktika nacionalinių kibernetinio saugumo strategijų kūrimo ir bendradarbiavimo kovos su kibernetiniu nusikalstamumu srityse.

Lietuva laikosi nuomonės, kad kibernetinės erdvės ir kibernetinio saugumo problematika yra ypač aktuali, todėl pirmininkavimo metu sieks, kad darbo grupės mandatas būtų pratęstas.