Su „TechAmerika Europe“ apsikeista informacija apie kibernetinį saugumą

2013 07 03

2013 m. liepos 3 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) apsilankė JAV Informacinių ir komunikacijų technologijų asociacijos padalinio TechAmerica Europe delegacija, kuri susitiko su už kibernetinio saugumo sritį atsakingais VRM bei kitų institucijų atstovais.

Delegaciją pasveikinęs vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius pažymėjo, kad kibernetinio saugumo klausimai Lietuvai šiuo metu yra ypatingai aktualūs. „Kibernetinės saugos techninių priemonių diegimas šiandien yra prioritetinis klausimas. Siekiant sėkmingai kovoti su nusikalstamumu elektroninėje erdvėje, reikalingas glaudus privataus  sektoriaus ir valstybės institucijų bendradarbiavimas – šis susitikimas yra geras tokio bendradarbiavimo pavyzdys“,  - sakė A.Juocevičius.

Susitikimo metu Informatikos ir ryšių departamento prie VRM direktorius Gintaras Čiurlionis ir vyriausiasis specialistas Valentinas Kraujalis pristatė Lietuvos kibernetinio saugumo teisinę ir institucinę struktūrą, Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programą, VRM bei Informatikos ir ryšių departamento prie VRM funkcijas ir veiklą, užtikrinant kibernetinį saugumą ir pirmininkaujant ES Tarybai, Lietuvos planus ir prioritetus pirmininkaujant patariamajai darbo grupei kibernetinės erdvės klausimais (Friends of the Presidency on Cyber Issues). Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie Direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje ES užtikrinti projektą, aptartos bendradarbiavimo galimybės, užtikrinant Lietuvos kibernetinį saugumą ir kibernetinę gynybą.

JAV Informacinių ir komunikacijų technologijų asociacijos TechAmerica Europe padalinys Europoje atstovauja per 30 pasaulinių kompanijų (Google, IBM, Adobe, Symantec, Facebook, McKenna ir kt.).