Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

ECRIS Fingerprint Exchange Network (EFEN) projekto iniciatorių – Jungtinės Karalystės atstovų – vizitas

2013 05 10

Gegužės 8 – 9 d. Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vyko Europos nuosprendžių informacinės sistemos (ECRIS) pirštų atspaudų keitimosi tinklo (EFEN) projekto, finansuojamo Europos Komisijos lėšomis, partnerių susitikimas. Projektą vykdo Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacija (Association of Chief Police Officers) – ACPO (Jungtinė Karalystė), Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra šio projekto partneris. Dvi dienas trukusiame susitikime dalyvavo Informatikos ir ryšių departamento Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus atstovai, taip pat Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro, Nacionalinės teismų administracijos bei Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atstovai ir svečiai iš ACPO.

Susitikimo metu buvo pristatyti projekto tikslai – pasidalinti gera praktika keičiantis informacija apie fizinių asmenų atžvilgiu priimtus, įsiteisėjusius ir į nacionalinius nuosprendžių registrus įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius papildomai keistis asmens pirštų atspaudų informacija, pabrėžti asmenų identifikavimo svarbą tiriant ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas, naudojant informaciją iš valstybės nacionalinių nuosprendžių registrų. Taip pat pristatyti EFEN projekto uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės, apimtis. Projektas bus vykdomas penkiomis kryptimis: informacijos surinkimas vizituojant Europos Sąjungos šalis nares ir galimybių studijos dėl asmens pirštų atspaudų naudojimo parengimas valstybėms narėms bei Europos Komisijai, Jungtinės Karalystės pirštų atspaudų duomenų bazės aplikacijos tobulinimas atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, bendradarbiavimas su Europos Sąjungos teisminėmis institucijomis, pabrėžiant pirštų atspaudų panaudojimo svarbą tiriant ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas, taip pat gairių parengimas asmens pirštų atspaudus naudojantiems valstybių narių ekspertams. Kaip atskira kryptis įvardintas bendradarbiavimas su Kroatijos Respublikos ekspertais, atstovaujančiais nacionalinį teistumo registrą bei institucijas, aptarnaujančias teisingumą vykdančias institucijas, siekiant aptarti teisingo asmenų identifikavimo svarbą baudžiamajame procese. Ypatingas dėmesys skiriamas šiai valstybei atsižvelgiant į tai, kad nuo 2013 m. liepos 1 d. ji taps 28-ąja Europos Sąjungos valstybe nare, tokiu būdu norima parodyti Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje vykstančius procesus bei puoselėti Europos bendruomenės suformuotas vertybes. Penktoji kryptis – baigiamoji EFEN projekto stadija, kurioje numatyta paskutinė projekto konferencija. Jos metu bus dar kartą apžvelgiama projekto eiga, pasiekti rezultatai.

Taip pat buvo aptartas 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (toliau – Pamatinis sprendimas). Svarbi yra Pamatinio sprendimo 3 straipsnio 1 dalis, numatanti, kad į kitos valstybės narės nuosprendžius turi būti atsižvelgta tokia apimtimi, kokia atsižvelgiama į ankstesnius nuosprendžius ir kad jiems būtų priskirtos teisinės pasekmės, lygiavertės toms, kurios pagal nacionalinę teisę priskiriamos ankstesniems nacionaliniams apkaltinamiesiems nuosprendžiams. Jungtinės Karalystės pateiktas pavyzdys leido padaryti išvadą, kad ir šioje vietoje yra svarbus apsikeitimas pirštų atspaudais, nes turint pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką kitoje valstybėje narėje, bet nesant asmens pirštų atspaudų, toks apkaltinamasis nuosprendis negali turėti teisinių pasekmių, lygiaverčių toms, kurios pagal nacionalinę teisę priskiriamos ankstesniems nacionaliniams apkaltinamiesiems nuosprendžiams.

EFEN projektui pradžią davė FEEU ("Pirštų atspaudų keitimasis tarp Europos Sąjungos šalių") projektas, vykdytas 2009-2012 m. Tuo metu Jungtinė Karalystė keitėsi pirštų atspaudais su 12 valstybių narių ir net 2188 asmens pirštų atspaudų atvaizdai buvo nusiųsti kartu su pranešimais apie kitų valstybių narių piliečių padarytas nusikalstamas veikas Jungtinėje Karalystėje. Iš šio skaičiaus 53% buvo tokių, kurie sutapo su kitose valstybėse narėse saugomais asmenų pirštų atspaudais, 25% Jungtinės Karalystės siųstų asmens pirštų atspaudų kartu su pranešimais apie asmenis, pripažintus kaltais, priklausė kitiems asmenims, nei nurodyta kartu siunčiamuose pranešimuose. Minėtas projektas parodė egzistuojančias spragas iš teisinės ir techninės pusės ir apibrėžė dabartinio EFEN projekto veiklos ribas.