Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Lietuva keičiasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius per Europos nuosprendžių informacinę sistemą – ECRIS.

2012 11 26

Nuo 2012 m. balandžio 27 d. Lietuva keičiasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius per Europos nuosprendžių informacinę sistemą – ECRIS pagal 2009 m. vasario 26 d. Europos Sąjungos Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio bei 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį. Apsikeitimą duomenimis Lietuvoje įgaliotas vykdyti Informatikos ir ryšių departamentas.

ECRIS sukurta Europos Sąjungos Tarybai iškėlus tikslą sukurti ir plėtoti kompiuterinę valstybių narių keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius sistemą, kuria informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius perdavimas atliekamas elektroniniu būdu, perduodama informacija lengvai suprantama. Nustatyta standartinė forma, kurią naudojant informacija galima keistis vienodu, elektroniniu ir lengvai kompiuterizuotai išverčiamu būdu, nustatyti tokio keitimosi informacija organizavimo ir supaprastinimo būdai.

ECRIS – tai decentralizuota informacinė sistema, grindžiama kiekvienos valstybės narės nuosprendžių registrų duomenų baze. Už ECRIS įgyvendinimą nacionaliniu lygiu atsakingos ES valstybės narės, o Europos Komisija, kaip projektą koordinuojanti institucija, įsipareigojo prireikus teikti ES valstybėms narėms techninę pagalbą.

Europos Sąjungos Taryba buvo nustačiusi terminą valstybėms narėms, nuo kurio jos turi pradėti keistis informacija iš nacionalinių nuosprendžių registrų bent su viena valstybe nare. Lietuva, tinkamai perkėlusi ES Tarybos teisės aktų reikalavimus į nacionalinę teisę, kuris buvo būtinas teisiniu požiūriu, bei tinkamai sukūrusi programinę įrangą būsimam keitimuisi informacija apie nuosprendžius, nustatytu terminu apsikeitė pirmosiomis žinutėmis – pranešimais su Latvija per ECRIS sistemą.

Šiai dienai Lietuva  keičiasi informacija apie nuosprendžius jau su 10 Europos Sąjungos valstybių narių: Latvijos, Austrijos, Prancūzijos, Lenkijos, Suomijos, Bulgarijos bei Rumunijos Respublikomis, Jungtine Karalyste, Ispanijos bei Nyderlandų Karalystėmis. Laikui bėgant departamentas ketina susijungti su visų Europos Sąjungos valstybių narių programinėmis įrangomis ir keistis informacija apie nuosprendžius.