Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Paskutinioji Pilotinio NJR (Network of Judicial Registers) projekto plenarinė sesija.

2011 11 09

  2011-10-28 d. Paryžiuje vyko paskutinioji Pilotinio NJR (Network of Judicial Registers) projekto (toliau – NJR projektas) plenarinė sesija, kurioje Lietuvai atstovavo Informatikos ir ryšių departamento Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Raudoniūtė.

Sesijos metu kiekvienos valstybės – NJR projekto narės – atstovai informavo apie dabartinę situaciją šalyse ir jų pastangas elektroniniam keitimuisi informacija apie nuosprendžius ateityje per ECRIS – Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą. Kadangi tai buvo paskutinioji plenarinė sesija, skirta NJR projektui, daug dėmesio buvo skiriama šio projekto apžvalgai, t. y. nuo 2003 m. pavasario, kuomet pradėjo veikti sistema, pagrįsta efektyviu ir tiksliu duomenų apsikeitimu, iki šios dienos. Apžvalgoje pateikiamas kiekvienais metais didėjantis valstybių skaičius (šiuo metu yra 16 pilnateisių narių ir 7 valstybės, turinčios narės-stebėtojos statusą), įvertinus tokio keitimosi informacija privalumus, perduodamos ir gaunamos informacijos srautų didėjimas, statistika.

Prancūzijos Respublika, kaip pirmininkaujanti šalis šiai plenarinei sesijai, pristatė savo nacionalinį teistumo registrą, įkurtą 1982 m., bei registrą, kuriame tvarkomi asmenų, padariusių seksualinio pobūdžio ar smurtinius nusikaltimus, duomenys: duomenys, reikalingi asmeniui identifikuoti, nusikaltėlių adresai (kurie turi būti patikrinami kas metus, du kartus per metus ar kas mėnesį, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo sunkumą), taip pat informacija, susijusi su konkrečiu nuosprendžiu, priimtu už seksualinio pobūdžio nusikaltimą.

Jungtinės Karalystės atstovai pristatė ESP (ECRIS Support Programme) programą, kurios pagrindinis tikslas – teikti visokeriopą pagalbą valstybėms narėms, susidūrusioms su problemomis savo šalyse įgyvendinant ECRIS projektą. Lietuva, kuriai atstovauja Informatikos ir ryšių departamentas, kartu su Latvija, Estija ir Prancūzija šiame Jungtinės Karalystės inicijuotame projekte yra viena iš partnerių, kuri padeda nustatyti ESP projekto įgyvendinimo priemones. Konferencijoje dalyvavusių šalių delegatai džiaugėsi naujai inicijuojamu projektu, kuris ateityje turėtų pasiteisinti sprendžiant tiek teisines, tiek technines problemas. „Vienos Europos Sąjungos valstybės narės problema nėra jos vienos reikalas – neabejingos turi būti visos valstybės narės, jų visų uždavinys – vieningai įveikti iškilusias kliūtis“ – pabrėžė Europos Komisijos atstovas Jaime Lopez-Loosvelt.

Artėjant ECRIS įgyvendinimo terminams bei vykstant intensyviems paruošiamiesiems darbams, valstybės narės pripažino, kad jų dėmesys labiau koncentruojamas į ECRIS projektą, o ne į jau besibaigiantį Pilotinį NJR projektą. Savo pranešime Lenkijos Respublikos – pirmininkaujančios valstybės narės Europos Sąjungos Tarybai – atstovai teigė, kad ECRIS suteiks naujų žinių, tai bus nauja praktika visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir išspręs NJR problemas.

Per Pilotinio NJR projekto gyvavimo laikotarpį 14-oje skirtingų šalių buvo suorganizuoti 56 susitikimai: 17 techninių darbo grupių, 21 teisinių darbo grupių susitikimų bei 18 NJR plenarinių sesijų. Pilotinio „Network of Judicial Registers“ projekto iniciatoriai vokiečiai, užbaigdami paskutiniąją plenarinę sesiją, dar kartą padėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą šiame projekte, už bendrą darbą ir pasiektus rezultatus.