Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Lietuva keičiasi informacija apie nuosprendžius elektroniniu būdu

2011 08 19

njr2011 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos centrinės institucijos, įgaliotos keistis teistumo informacija su kitomis Europos Sąjungos šalių narių centrinėmis institucijomis, dalyvaudamos Pilotiniame projekte „Network of Judicial Registers“ (toliau – NJR projektas), pradėjo keistis informacija apie nuosprendžius elektroniniu būdu.

Lietuvai Pilotinio NJR projekto stebėtojos statusas buvo suteiktas 2009 m. gruodžio 3-4 d. Nyderlandų Karalystėje vykusioje Pilotinio NJR projekto plenarinėje sesijoje. Po sėkmingai atliktų testavimų su Vokietijos Federacine Respublika, bei po Lietuvos pripažinimo NJR projekto pilnateise nare 2011 m. kovo 11 d. buvo ryžtasi pradėti keitimąsi duomenimis iš Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro su viena iš paskirtų valstybių – kuratorių NJR projekte – Vokietijos Federacine Respublika.

Iki 2011 m. liepos 15 d. informacija apie nuosprendžius tarp minėtų valstybių buvo keičiamasi popieriniu būdu, t.y. parengtos pažymos ir išrašai pasiekdavo adresatą paštu ar kitais diplomatiniais kanalais. Toks duomenų perdavimo būdas reikalaudavo pašto išlaidų, o terminai prašomai informacijai perduoti buvo gerokai ilgesni. Dažnai tokia informacija nebūdavo gaunama laiku, kas sąlygojo netinkamą baudžiamųjų bylų nagrinėjimą neturint pakankamai asmenį charakterizuojančios informacijos. Siekiant pašalinti minėtus trūkumus bei užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių anksčiau, nei bus įgyvendintas Europos nuosprendžių informacinės sistemos (ECRIS) projektas (toliau – ECRIS), kuris taip pat suteiks galimybę Europos Sąjungos valstybėms narėms keistis informacija iš nacionalinių nuosprendžių registrų elektroniniu būdu, vidaus reikalų ministras priėmė sprendimą informatikos ir ryšių departamentui dalyvauti Pilotiniame NJR projekte.

Keitimasis informacija apie nuosprendžius elektroniniu būdu su Vokietijos Federacine Respublika nuo šiol bus greitesnis ir efektyvesnis, jis leis suinteresuotiems asmenims greičiau ir patikimiau gauti reikalaujamą informaciją iš Vokietijos nuosprendžių registro. Palaipsniui numatoma pradėti keitimąsi teistumo informacija ir su kitomis valstybėmis – Pilotinio NJR projekto narėmis, taip užtikrinant glaudesnį valstybių bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose nelaukiant šalies prisijungimo prie ECRIS.