Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Jungtinės Karalystės atstovų vizitas Lietuvoje

2011 08 08

Anglų vizitas2011 m. rugpjūčio 4 d. Informatikos ir ryšių departamente lankėsi Jungtinės Karalystės inicijuoto projekto dėl tarpusavio pagalbos teisingai interpretuojant informaciją apie nuosprendžius „Mutual Understanding of Criminal Records Information“ (toliau – MUCRI projektas, projektas), finansuojamo Europos Komisijos lėšomis, vykdytojai – Jungtinės Karalystės centrinės institucijos, atsakingos už keitimąsi informacija apie nuosprendžius, atstovės – MUCRI projekto vadovė Annie Kirby-Singh bei projekto analitikė Sarah Betteridge.

„Lietuvą norime matyti kaip savo partnerę šiame projekte ir jos pozicija į informacijos apie nuosprendžius supratimą tarp Europos Sąjungos valstybių narių yra labai svarbi tolesniuose MUCRI projekto vykdymo etapuose“ – teigė projekto vadovė Annie Kirby-Singh.

Vizito metu Jungtinės Karalystės atstovės buvo supažindintos su Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniu registru (toliau – registras): jo struktūra, jame kaupiamų duomenų specifika, sąsajomis su kitomis informacinėmis sistemomis. Atsižvelgiant į pagrindinį projekto tikslą – pagerinti teikiamos informacijos apie nuosprendžius supratimą ir teisingą jos interpretavimą tarp Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) – atkreiptas dėmesys į duomenų apdorojimo procesus registre, ypač komunikuojant su užsienio valstybėmis, t. y. gaunamų pranešimų bei gautų atsakymų iš užsienio valstybių į Lietuvos Respublikos išsiųstas užklausas tvarkymą registre taip pat duomenų teikimą siunčiant pranešimus užsienio šalims bei atsakymus pagal gautas iš jų užklausas. Svečiai domėjosi nacionalinės teisės nuostatomis, nustatančiomis asmenims tam tikrus jų teisių apribojimus, tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės daromą įtaką baudžiamosios teisės srityje, taip pat nacionalinės teisės pokyčiais ateityje, kurie pakoreguos duomenų, gautų iš užsienio valstybių, apdorojimo mechanizmą. Susitikimo metu buvo aptartos asmenų identifikavimo problemos, komunikavimo su kai kuriomis valstybėmis narėmis tobulinimo galimybės.

Įgyvendinant MUCRI projektą taip pat suplanuoti Jungtinės Karalystės atstovų vizitai į Lenkijos Respubliką, Belgijos Karalystę, Ispanijos Karalystę, Rumunijos Respubliką. Jų metu numatyta sukaupti kuo daugiau informacijos apie tai, kaip kiekviena šalis traktuoja gautą informaciją apie nuosprendžius, kaip ją apdoroja bei naudoja, taip pat padaryti lyginamąją analizę, pagal kurią baigiamojoje projekto stadijoje bus parengtos ir išplatintos rekomendacijos ir išvados geresniam informacijos apie nuosprendžius supratimui valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

Anglų vizitas