Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Pilotinio projekto „Network of Judicial registers“ plenarinė sesija

2010 12 15

njr2010 m. gruodžio 15-16 dienomis Fareham mieste (Jungtinė Karalystė) vyko Pilotinio projekto „Network of Judicial registers“ plenarinė sesija, kurioje dalyvavo Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Donatas Valiukas.

Plenarinės sesijos metu visos Europos Sąjungos valstybės narės – Pilotinio projekto dalyvės pateikė ataskaitas apie savo veiklą, atliktus darbus bei ateities planus, susijusius su elektroniniu keitimųsi teistumo informacija. Lietuvos partnerės – Junginė Karalystė ir Vokietija, pasidžiaugė sėkmingai atliktais elektroninio duomenų apsikeitimo testavimais su Lietuva ir pabrėžė, kad Lietuva yra pilnai pasirengusi tapti pilnateisea Pilotinio projekto nare ir pradėti elektroninį apsikeitimą teistumo informacija. Jungtinė Karalystė, kuri pirmininkavo Plenarinei sesijai, pristatė savo nacionalinio teistumo registro modernizavimo projektą, pasiektus rezultatus bei problemas, su kuriomis buvo susidurta projekto metu. Europos Komisijos atstovai pristatė kitų metų planuojamos finansinės paramos teikimo sąlygas ir tvarką, buvo aptarti būsimi darbai, susiję su Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS) ir Pilotinio projekto integravimu į ją. Taip pat, buvo sudaryta galimybė kitų šalių delegacijoms apsilankyti Junginės Karalystės centrinėje institucijoje, susipažinti su šios institucijos darbuotojų darbo sąlygomis bei darbo pobūdžiu ir specifika. Pažymėtina, kad Jungtinės Karalystės centrinė institucija „The Sunday Times“ skelbtame konkurse „The best places to work in the public sector 2010“ laimėjo pirmąją vietą.

Taip pat, Plenarinės sesijos metu vienbalsiai pritarta Kipro ir Danijos kandidatūroms tapti Pilotinio projekto narėmis stebėtojo teisėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Šveicarija išreiškė susidomėjimą šiuo projektu ir yra jo stebėtoja, nuspręsta atlikti Pilotinio projekto dokumentacijos reikiamus pakeitimus, leisiančius ir kitoms ne Europos Sąjungos valstybėms narėms be teisinių kliūčių tapti projekto dalyviais.

Šiuo metu prie Pilotinio projekto „Network of Judicial registers“ yra prisijungę 15 pilnateisių narių ir 8 narės - stebėtojos.

 

NJR sesija UK