Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Lietuva tapo Pilotinio projekto „Network of Judicial registers“ stebėtoja

2009 12 04

njr2009 m. gruodžio 3-4 dienomis Nyderlanduose vyko Pilotinio projekto „Network of Judicial registers“ plenarinė sesija, kurioje dalyvavo valstybės – pilnateisės Pilotinio projekto narės, valstybės – Pilotinio projekto stebėtojos (šiuo metu yra 15 pilnateisių valstybių ir 3 valstybės stebėtojos) bei Europos Komisijos atstovai. Plenarinės sesijos metu visos dalyvės slapto balsavimo metu vienbalsiai pritarė Lietuvos kandidatūrai tapti Pilotinio projekto stebėtoja. Tokiu būdu Lietuvai suteikta teisė susipažinti su visa Pilotinio projekto dokumentacija bei įvertinti savo galimybes tapti pilnateise Pilotinio projekto nare. Tuo pačiu Lietuva įgijo teisę dalyvauti kitose plenarinėse sesijose, kurios vyksta du kartus per metus skirtingose valstybėse – Pilotinio projekto narėse, bei darbo grupių posėdžiuose, kuriuose sprendžiami techniniai bei teisiniai Pilotinio projekto klausimai.

Pagrindinis Pilotinio projekto „Network of Judicial registers“ tikslas – operatyviai ir visiems suprantamu būdu keistis informacija apie fizinių asmenų atžvilgiu priimtus, įsiteisėjusius ir į nacionalinius teistumo registrus įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius pagal 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 ir 22 straipsnių bei 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimo 2005/876/TVR dėl keitimosi informacija apie teistumą (OL 2005 L 322, p. 33) reikalavimus. Pilotinis projektas pradėtas įgyvendinti Vokietijos bei Prancūzijos iniciatyva nuo 2003 m. pavasario. Šią iniciatyvą palaikė kitos Europos Sąjungos valstybės narės. 2003 m. prie Pilotinio projekto prisijungė Ispanija, 2004 m. – Belgija, 2006 m. – Čekija ir Liuksemburgas, 2007 m. – Slovakija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Slovėnija, Italija ir Portugalija, 2008 m. – Bulgarija ir Nyderlandai, 2009 m. – Švedija. Šveicarija, Rumunija ir Austrija šiuo metu turi Pilotinio projekto stebėtojų statusą. Sukūrus Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS), Pilotinis projektas bus integruotas į šią sistemą ir taps neatsiejama jos dalimi.