Skip to main content

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas).

2021 m. duomenimis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsparumo korupcijai lygis (toliau - AKL) - 0,71, t. y. aukštesnis nei vidutinis, kai apskaičiuoto AKL reikšmė yra nuo 0,6 iki 0,8.

Jei turite informacijos…

Jei turite informacijos apie Informatikos ir ryšių departamento darbuotojų korupcinio elgesio atvejus, galite pranešti:

Vidaus reikalų ministerijai Specialiųjų tyrimų tarnybai

VRM vidiniu kanalu (Šiuo kanalu informaciją apie pažeidimus teikia Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos esami ir buvę darbuotojai ir asmenys, susiję su departamentu sutartiniais santykiais)

VRM pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 8788,

el. paštu  ,

palikdami pranešimą šioje interneto svetainėje.

www.stt.lt

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

DĖMESIO: tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo pranešimų linija, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ar pasinaudoti kitais skubios pagalbos kanalais.

Dėkojame, kad pasitikite mumis ir nesate abejingi.

Anonimiškumas garantuojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Teisinė informacija

Naudinga informacija!

 

[[#ex]]

Mokomoji medžiaga 

 

[[#ex]]

Dokumentai