2020 metų I-II ketvirtis

Eil. Nr. Skatinimo / apdovanojimo priemonė Paskatintų / apdovanotų valstybės tarnautojų skaičius Skatinimo / apdovanojimo priežastis
1. Padėka 17 Valstybinių švenčių/Jubiliejaus proga