Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Informatikos ir ryšių departamento  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Valstybės tarnautojų skaičius

2020 m.

 

Valstybės tarnautojų skaičius

2021 m.

I ketv.

Valstybės tarnautojų skaičius

2021 m.

II ketv.

1. Direktorius

-

-

1 4191

1

4191

2. Direktoriaus pavaduotojas 2 3830 2 3707

2

3775

3. Skyriaus vedėjas  9 2772 9 2766

9

2843

4. Skyriaus patarėjas 9 2168 8 2241

9

2260

5. Vyriausiasis specialistas 24 1678 25 1684

25

1681

6. Vyresnysis specialistas 3 1428 3 1458

3

1489

 

 

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk. 2020 m. Darbuotojų sk.

2021 m.

I ketv.

Darbuotojų sk.

2021 m.

II ketv.

1. Materialinių vertybių administratorius 5 1302 5 1305

5

1219

2. Raštinės administratorius 5 1138 5 1100 5

1121

3. Vyriausiasis specialistas 13 1263 14 1343 14

1352

4.

 

Vyriausiasis specialistas 14 1112 18 1147

18

1166

5. Specialistas  17 971

10

 

1017

10

1037

6. Programinės įrangos kūrėjas  2 1451 2 1718 2

1750

7. Kompiuterių sistemų analitikas 2 1736 3 1764

3

1785

8. Kompiuterių sistemų administratorius 6 2315 6 2366

6

2456

9. Duomenų bazių administratorius 2 2297 2 2477

2

2567

10. Sistemų administratorius 2 1408 2 1554

2

1632

11. Kompiuterių sistemų inžinierius 3 1308 3 1225

3

1280

12. Kompiuterių sistemų specialistas 6 1402 6 1522

7

1530

13. Tinklo administratorius 4 1808 4 1816

4

1727

14. Radijo ryšio inžinierius 3 1579 3 1625

3

1632

15. Informacinių     technologijų ir ryšių saugumo specialistas 2 1415 2 1579

2

1577

16. Informacinių     technologijų sistemų administratorius 2 1877 4 1815

4

1842