Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybė Pareigybių skaičius 2020 m. I ketv.
Valstybės tarnautojai
Direktoriaus pavaduotojas 2 3700
Skyriaus vedėjas 10 2886
Skyriaus patarėjas 10 2001
Vyriausiasis specialistas 25 1693
Vyresnysis specialistas 3 1336
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Kompiuterių sistemų administratorius 7 2328
Duomenų bazių administratorius 2 2184
Sistemų administratorius 3 1217
Programinės įrangos kūrėjas 2 1393
Kompiuterių sistemų analitikas 2 1694
Kompiuterių sistemų inžinierius 3 1241
Kompiuterių sistemų specialistas 7 1302
Materialinių vertybių administratorius 4 1321
Tinklo administratorius 4 1737
Radijo ryšio inžinierius 3 1454
Raštinės administratorius 2 1173
Vyriausiasis specialistas 13 1159
Vyresnysis specialistas 13 1081
Specialistas 18 936