Informatikos ir ryšių departamento  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Valstybės tarnautojų skaičius

2020 m.

 

Valstybės tarnautojų skaičius

2021 m.

I ketv.

 

 

1.

Direktorius

-

-

1

4191

 

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas

2

3830

2

3707

 

 

3.

Skyriaus vedėjas

9

2772

9

2766

 

 

4.

Skyriaus patarėjas

9

2168

8

2241

 

 

5.

Vyriausiasis specialistas

24

1678

25

1684

 

 

6.

Vyresnysis specialistas

3

1428

3

1458

 

 

 

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų sk.

2020 m.

Darbuotojų sk.

2021 m.

I ketv.

 

 

1.

Materialinių vertybių administratorius

5

1302

5

1305

 

 

2.

Raštinės administratorius

5

1138

5

1100

 

 

3.

Vyriausiasis specialistas

13

1263

14

1343

 

 

4.

 

Vyresnysis specialistas

14

1112

18

1147

 

 

5.

Specialistas

17

971

10

 

1017

 

 

6.

Programinės įrangos kūrėjas

2

1451

2

1718

 

 

7.

Kompiuterių sistemų analitikas

2

1736

3

1764

 

 

8.

Kompiuterių sistemų administratorius

6

2315

6

2366

 

 

9.

Duomenų bazių administratorius

2

2297

2

2477

 

 

10.

Sistemų administratorius

2

1408

2

1554

 

 

11.

Kompiuterių sistemų inžinierius

3

1308

3

1225

 

 

12.

Kompiuterių sistemų specialistas

6

1402

6

1522

 

 

13.

Tinklo administratorius

4

1808

4

1816

 

 

14.

Radijo ryšio inžinierius

3

1579

3

1625

 

 

15.

Informacinių     technologijų ir ryšių saugumo specialistas

2

1415

2

1579

 

 

16.

Informacinių     technologijų sistemų administratorius

2

1877

4

1815