Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybė Pareigybių skaičius 2020 m. I ketv. Pareigybių skaičius 2020 m. II ketv.
Valstybės tarnautojai
Direktoriaus pavaduotojas 2 3700 2 3879
Skyriaus vedėjas 10 2886 9 2695
Skyriaus patarėjas 10 2001 9 2157
Vyriausiasis specialistas 25 1693 25 1619
Vyresnysis specialistas 3 1336 3 1357
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Kompiuterių sistemų administratorius 7 2328 6 2270
Duomenų bazių administratorius 2 2184 2 2283
Sistemų administratorius 3 1217 2 1455
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas - - 2 1370
Informacinių technologijų sistemų administratorius - - 2 1906
Programinės įrangos kūrėjas 2 1393 3 1335
Kompiuterių sistemų analitikas 2 1694 2 1722
Kompiuterių sistemų inžinierius 3 1241 3 1564
Kompiuterių sistemų specialistas 7 1302 7 1428
Materialinių vertybių administratorius 4 1321 5 1303
Tinklo administratorius 4 1737 4 1781
Radijo ryšio inžinierius 3 1454 3 1602
Raštinės administratorius 2 1173 5 1162
Vyriausiasis specialistas 13 1159 13 1275
Vyresnysis specialistas 13 1081 14 1098
Specialistas 18 936 17 971