Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

 

 

Valstybės tarnautojų skaičius

2020 m.

 

Valstybės tarnautojų skaičius

2021 m.

I ketv.

Valstybės tarnautojų skaičius

2021 m.

II ketv.

Valstybės tarnautojų skaičius

2021 m.

III ketv.

Direktorius

-

-

1

4191

1

4191

1

4237

Direktoriaus pavaduotojas

2

3830

2

3707

2

3775

2

3878

Skyriaus vedėjas

9

2772

9

2766

9

2843

9

2993

Skyriaus patarėjas

9

2168

8

2241

9

2260

9

2301

Vyriausiasis specialistas

24

1678

25

1684

25

1681

25

1709

Vyresnysis specialistas

3

1428

3

1458

3

1489

2

1443

                     

 

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

 

 

Darbuotojų skaičius

2020 m.

 

Darbuotojų skaičius

2021 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius

2021 m.

II ketv.

Darbuotojų skaičius

2021 m.

III ketv.

Materialinių vertybių administratorius

5

1302

5

1305

5

1219

5

1360

Raštinės administratorius

5

1138

5

1100

5

1121

5

1143

Vyriausiasis specialistas

13

1263

14

1343

14

1352

13

1350

Vyresnysis specialistas

14

1112

18

1147

18

1166

18

1162

Specialistas

17

971

10

 

1017

10

1037

10

1021

Programinės įrangos kūrėjas

2

1451

2

1718

2

1750

2

1763

Kompiuterių sistemų analitikas

2

1736

3

1764

3

1785

3

1802

Kompiuterių sistemų administratorius

6

2315

6

2366

6

2456

6

2466

Duomenų bazių administratorius

2

2297

2

2477

2

2567

2

2579

Sistemų administratorius

2

1408

2

1554

2

1632

2

1641

Kompiuterių sistemų inžinierius

3

1308

3

1225

3

1280

3

1372

Kompiuterių sistemų specialistas

6

1402

6

1522

7

1530

8

1602

Tinklo administratorius

4

1808

4

1816

4

1727

4

1834

Radijo ryšio inžinierius

3

1579

3

1625

3

1632

4

1549

Informacinių     technologijų ir ryšių saugumo specialistas

2

1415

2

1579

2

1577

2

1582

Informacinių     technologijų sistemų administratorius

2

1877

4

1815

4

1842

3

1955